ارف اصولا بیماری بزها و گوسفندان جوان است که به وسیله ویروس پاراپاکس که ارتباط دوری با خانواده ویروس های اسمال پاکس و مولوسکوم کنتاژیوزم دارد، ایجاد می شود.

ضایعات در انسان بیشتر بر روی دست ها، ساعد و صورت شیوع دارد. پس از دوره نهفته 5 تا 6 روز، ضایعه به صورت یک پاپول ایجاد می شود. پس از مدت کوتاهی دچار ادم شده و تبدیل به پوسچول یا تاول بزرگ می شود که اغلب با خونریزی به داخل آن همراه است. مرکز ضایعه دلمه بسته و با منطقه ای خاکستری یا بنفش مانند احاطه می شود و خارج تر از آن یک حلقه اریتماتو وجود دارد.

ممکن است یک ناخوشی زمینه ای نیز وجود داشته باشد. ضایعات پس از چند هفته بدون اسکار بهبود می یابد، لذا اکثر موارد نیاز به هیچ درمانی ندارد. بعضی موارد پایدار با سیدوفویر درمان شده است. ممکن است عفونت باکتریایی ثانویه ایجاد شود که باید به طور مناسب درمان شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۶۸ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: