1- شیشه انسولین کدر را چند دفعه سر و ته کرده و آن را بین دو دست بچرخانید تا کریستال های انسولینی موجود در مایع مخلوط و یکنواخت گردند.

2- سر هر دو شیشه کدر و زلال را با پنبه و الکل پاک کنید.

3- با به عقب کشیدن پیستون سرنگ آن را تا خطی که قرار است انسولین حد واسط (ان.پی.اچ) کشیده شود از هوا پر کنید. سپس سوزن را وارد شیشه کدر کرده و در حالی که سر شیشه رو ببالا می باشد هوا را در آن تزریق کنید. سپس سوزن را بدون کشیدن انسولین از شیشه درآورید.

4- سرنگ را تا خطی که قرار است انسولین کریستال کشیده شود پر از هوا کرده و در حالی که سر شیشه رو ببالا است، هوا را در شیشه کریستال تزریق کرده و سوزن را در شیشه نگاه دارید.

5- در حالی که سوزن در شیشه کریستال است شیشه را وارونه کرده و با به عقب کشیدن پیستون انسولین کریستال مورد نیاز را بداخل سرنگ بکشید.

6- وجود حباب های هوا در سرنگ را چک کنید و اگر حباب های هوا موجود باشد پیستون را فشار داده و انسولین را مجددا وارد شیشه کنید و دو مرتبه با کشیدن پیستون انسولین را به مقدار لازم بکشید. اگر باز هوا وجود داشت مجددا این عمل را تکرار کنید.

7- سوزن را از شیشه انسولین کریستال درآورید.

8- شیشه انسولین کدر را وارونه کرده و سوزن را در آن وارد کنید.

9- با به عقب کشیدن پیستون انسولین ان.پی.اچ (انسولین کدر) مورد نیاز را بداخل سرنگ کشیده و سوزن را درآورید. حال سرنگ حاوی مخلوط دزهای توصیه شده انسولین کریستال و ان.پی.اچ می باشد.

10- سرنگ را در یک سطح صاف قرار داده و مواظب باشید که نوک آن بجایی نخورد.

تزریق:

1- محل تزریق را انتخاب کنید و پنبه را با الکل پاک کنید.

2- از پوست و نسوج چربی زیرین آن یک نیشگون بزرگ آماده کنید.

3- سرنگ را مانند گرفتن مداد در دست بگیرید. مستقیما آن را وارد پوست کرده و با فشار دادن پیستون تزریق کنید.

4- نیشگون را ول کرده پنبه و الکل را روی محل تزریق فشار داده و سوزن را درآورید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: