دو نوع خرج کردن احساسی وجود دارد: یکی آن خریدی است که از نظر شخصی برای شما بسیار خوشایند است و با احساسات شما بازی می کند و منتج به این می شود که "من باید آن را داشته باشم و بخرم." نوع دیگر استفاده از پولی برای آسایش احساسی است. این اشتباه به مورد آخر می پردازد و درباره مورد اول در بخش بعد صحبت خواهد شد. اگرچه همه زنان بطور یکسان قربانی این اشتباه نمی شوند اما آنها بیشتر از مردان درگیر ان هستند. نظر ذیل که از یکی از زنان نقل شده بازتاب بسیاری از نظرهایی است که ما دریافت کردیم:

«من چیزها را با توجه به وضعیت احساسی ام در آن لحظه خریداری می کنم. اگر ناراحت باشم یا احساس طرد شدن کنم یا غیره بیرون می روم و چیزی می خرم به امید این که احساسی بهتری نمایم. ده جفت کفش شاید هم پانزده جفت. یک بلوز جدید و غیره...»

خرید احساسی یک وضعیت کوتاه مدت برای یک مشکل بلندمدت است. نویسنده و گوینده والوری برتون به ما یادآور می شود که «اگر شما در مسیری که توسط احساستان کنترل میشود باشید هرگز از زندگی احساسی، معنوی و مالی که می خواستید داشته باشید لذت نخواهید برد. اولین قدم برای برطرف کردن انتخاب های ضعیف مالی و انجام انتخاب های زیرکانه مالی شناسایی احساساتی است که در کار شما اخلال ایجاد می کنند.»

بررسی کنید که آیا این احساسات مقصر واقعی برای شما هستند:

عصبانیت، حسادت، تنهایی، ترس، خجالت یا ناامیدی، ناتوانی در گفتن یا شاید حتی شناسایی احساساتی که باعث می شود خریدهای احساسی نمایید به شما در ادامه دادن این مسیر گران و پر هزینه کمک شایانی می کند به این علت است که هر کدام از توصیه های آموزنده بیشتر به طور روانشناسانه به مسئله می پردازد تا رفتار گرایانه.

توصیه های آموزنده

تعمق و بررسی نمایید.

برتون به شما توصیه می کند که به این دو سؤال پاسخ دهید: احساسات من به چه طریق مرا از رسیدن به موفقیت مالی که آرزویش را دارم باز می دارد و من درباره آن چه کاری باید انجام دهم؟ پاسخهای خود را روی کاغذ بنویسید. وقتی هوس کردید تا یک ولخرجی احساسی انجام دهید به انها مراجعه کنید.

در زمانی که احساس می کنید حساس شده اید یا از لحاظ عاطفی شکننده هستید خرید نکنید.

این وضعیت موقتی و زودگذر است. ممکن است در آن لحظه باعث شود که شما احساسی بهتری کنید اما شما فقط دارید از نیاز ناگزیر خود جهت برخورد با هرآنچه که باعث می شود به این طریق احساسی کنید جلوگیری می کنید.

هوس و میل به خرج کردن را خنثی کنید.

حتی اگر شما ان را فقط بطور موقت انجام دهید جریانی از احساسات را خواهید دید که در حال افزایشی است و سرنخ هایی را برای خرج کردن احساسی فراهم خواهد کرد. وقتی شما آنچه را که در درونتان در حالی رخ دادن است درک و شناسایی کنید بهتر می توانید ظهور این احساسات بیرونی را کنترل کنید.

از کمک تخصصی روانشناسانه بهره ببرید.

اگر احساسات ویران کننده، زندگی شما را اداره می کنند برای سرمایه گذاری در ایجاد یک آینده سالمتر، احساسی و مالی به خودتان بدهکار هستید. آن پولی که شما صرف یک درمانگر می کنید بیشتر از خرج کردن احساسی شما هزینه در بر دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: