«مامان، می توانم امشب یک ساعت دیرتر به خانه بیایم؟ پدر و مادر «جمی»، «آلی» و «ارین» موافقت کرده اند».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما مسئولی امنیت نوجوانتان هستید، کسی میخواهد شما را وادار کند که عقیده اتان را تغییر دهید. فریب رفتار او را نخورید. همچنان روی پاسخ نه خود بمانید.

پاسخ: «نه، اگر دیر بیائی نگرانت می شوم».

هشدار: مطمئن باشید اتفاقی نمیافتد، فرزندتان شاید در ابتدا ناراحت شود اما بعدها از توجه زیاد شما احساسی رضایت کرده و زندگی خوبی خواهد داشت.

نوجوان شما میگوید: «باید مرا به خانه «اندرو» برسانی. کار واجبی دارم». او سعی می کند با اصرار و پافشاری شما را قانع کند.

اینجا چه اتفاقی افتاده است:

کار واجب آنها این است که با هم بنشینند، در مورد دیگران صحبت کرده و شاید کارهای خطرناکی هم انجام دهند. عاقبت خوبی از این داستان به نظر نمیآید.

پاسخ: امروز نمی توانم تو را جائی ببرم. اگر کار واجبی داری می توانی با تلفن آن را انجام دهی.

هشددار: بیشتر پدر و مادرها دو دست ندارند حتی برای یک لحظه فرزندانشان را ناراحت کنند و میکوشند خواسته های آنها را هر طور که باشد برآورده کنند.

«جری میاد دنبالم و با هم به خانه «نیک» میرویم. ساعت هشست و نیم بر می گردم چون پدر و مادر جری نمی خواهند او در شب رانندگی کند».

اینجا چه اتفاقی افتاده است:

اینکه فرزند شما قبل از تاریک شدن هوا خانه باشد خیلی خوب است اما چیزی که شما را عصبی می کند این است که میدانید جری به تازگی گواهینامه گرفته است و اصلاً صلاح نیست فرزند شما با او بیرون برود.

پاسخ: «خودم تو را به خانه نیک می رسانم. جری قبل از اینکه پشت فرمان بنشیند احتیاج به تمرین و تجربه بیشتری دارد.

هشدار: از کلمه «راننده تازه وارد» استفاده کنید. در بعضی موارد دوستان فرزند شما خیلی هم در این زمینه تازه کار نیستند آن وقت است که باید به دنبال بهانه دیگری باشید.

«می توانم امشب ماشین را ببرم»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است:

فرزندتان ماشین را میخواهد بدون اینکه هیچ دلیل خاصی داشته باشد. وقتی دلیل خواستن ماشین را از او میں پرستید جوابهای بی سروته میدهد. او میگوید، هیچ برنامه خاصی ندارد فقط میخواهد با دوستانش دور بزند.

پاسخ: این ماشین عصای دست ماست. هر وقت برنامه مشخصی داشتی و کار واجبی بود در مورد آن صحبت می کنیم».

هشدار: گشت زدن آن هم در شب برای جوانان خیلی جالب به نظر نمیرسد. وقتی از برنامه ها و مسیر او اطلاع پیدا کردید، به او تأکید کنید که هر وقت به محلی مورد نظرش رسید با شما تماس گرفته و در ساعت مشخصی هم خانه باشد. قوانین خاصی را برای استفاده از ماشین تعیین و نسبت به اجرای آن با قاطعیت عمل کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: