شما میخواهید بسیاری از روشهای نه گفتن را در روابط با دوستان، خانواده و در محل کار مورد استفاده قرار دهید. با بکارگیری این تکنیک ها به بهترین شکل از وقت خود بهره خواهید برد، مسیر زندگیتان را خواهید شناخت و به اهدافی که برای خود منظور کرده اید دست می یابید.

نکته: شما و حرکات دست و صورتتان تأثیر بیشتری بر روی نه گفتن شما دارد نسبت به آنکه فقط بخواهید با زبان و صحبت کردن «نه» بگویید. پس با استفاده از این روش پاسخ نه خود را قابل قبول کنید.

هیچ فرقی نمی کند که شما مدیر یک سازمان باشید یا یک کارمند، گروهی کار کنید یا انفرادی به هر حال مایل هستید در کار خود پیشرفت کنید.

پاسخ مثبت دادن به تمام درخواستها فرقی نمی کند که چه کسی باشد رئیس شما باشد و یا مشتریتان منجر به نتایج ویرانگری می شود. میخواهید بدانید چرا؟ به این دلیل:

چه کسی باعث چنین نتایجی می شود؟ کسی که مسئولیتهای زیادی را در کار می پذیرد و سعی می کند وظایف رئیس و یا همکاران دیگرش را هم انجام دهد؟ کسی که فکر می کند کارهای همه به جز خودش غلط و نادرست است؟ این شما هستید. شما مثل فرد محتاطی هستید که می ترسید با نه گفتن، دیگران شما را دوست نداشته باشند و یا فکر کنند که لیاقت انجام کاری را ندارید و کارتان را از دست خواهید داد. در این شرایط خود را غرق مسئولیتها کرده اید به طوری که دیگر خودتان نیستید. در بسیاری از مشاغلی، افراد را مطابق با کارشان می شناسند اما:

نکته: اگر خیلی به خود فشار بیاورید، خطر اشتباه کردن در کار و از دست دادن شغلتان بیشتر خواهد شد.

هر کسی در اداره، شما را به عنوان فردی مؤثر می شناسد. هر کاری را بدون اینکه از شما خواسته شود انجام می دهید. همه روی شما حساب می کنند، یا اینکه مسئول شرکت و مدیر آنجا نیستید اما مثل قلب تپنده انجام می مانند. بیش از حد احساس مسئولیت می کنید. با این وجود گاهی باید به بعضی از کارها هم پاسخ منفی بدهید. اصلاً مهم نیست که چنین درخواستهایی از طرف چه کسانی بیان میشود، مهم این است آنچه را که دوست دارید انجام دهید.

نکته: قبل از اینکه پاسخ مثبت بدهید، در مورد آنچه که پذیرفته اید فکر کرده و ببینید که پاسخ مثبت شما چه نفعی برایتان دارد.

هشدار: در مورد استفاده از کلمه نه محتاط و واقع بین باشید زیرا ممکن است استفاده زیاد از آن نیز منجر به از دست دادن شغلی تان شود.

اجرای بالا در مقابل کار اضافی

رئیساتان شمارا ستایش می کند و از نحوه انجام کارها راضی است. چه احساس خوبی! درست است؟ شما کارهایتان را به نحو احسن و در اوج انجام می دهید اما فشار عصبی اضافی هزاران عکس العمل منفی را بر روی خواب، رژیم غذایی و اعصاب شما می گذارد که در نهایت منجر به اشتباهاتی در انجام کارها می شود.

فشار کار بالا در زندگی شخصی اتان شما مشکلاتی به وجود می آورد، اغلب دیر به خانه می رسید، قرار ملاقات با دوستانتان را کنسل می کنید و وقت بسیار کمی برای بودن با افراد خانواده و دوستانتان دارید. اما مهمتر از همه اگر به خاطر کار زیاد بیمار شوید هیچ کس نیست که به شما کمک کند. پس به جای اینکه تمام وظایف دیگران را به عهده بگیرید سعی کنید از انجام کارهایی که هیچ نفعی برایتان ندارد خودداری کنید.

اغلب روسا و همکاران می دانند چه وقت باید درخواستی بکنند که مورد قبول واقع شود. طوری به درخواستشان پاسخ منفی دهید که برایشان قابل قبول باشد و احیاناً کدورتی پیش نیاید. به هر حال اگر شما هم آن کار را انجام ندهید مطمئن باشید که شخصی دیگری به جای شما این کار را می کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: