بازوها و دستهای ما در چگونگی برقراری ارتباط مان با یکدیگر، و با دنیا به عنوان یک کل کاملا ضروری هستند. آنها ابزارهایی هستند که ما برای " نمایش دادن" و بیان کردن استفاده می کنیم، و به واسطه ی این ابزارها، احساسات می توانند آزادانه و بدون تنش جریان یابند. ما به وسیله ی بازوها و دستها، قوی ترین احساساتمان را ابراز می کنیم، دوست داشتن را با آغوش گرفتن، حفاظت کردن یا نوازش کردن؛ خشم یا عصبانیت را با حمله کردن، تکان دادن مشت هایمان، یا مشت زدن نشان می دهیم. بنابراین، ماساژ بازوها و دست، یک تجربه ی آرامش بخش فوق العاده است، به ویژه برای آنهایی که تمایل دارند بر احساسات و عواطف خود غلبه کنند.

برای کار روی دستها و بازوها، کنار گیرنده هم سطح دست او و روبه روی سرش قرار بگیرید. با روغن زدن و گرم کردن یکی از بازوها شروع کنید و از حرکت وسیع استفاده نمایید. همیشه به خاطر داشته باشید، برای کمک به گیرنده در آگاه شدن از هر قسمت جدید بدن این حرکات مقدماتی را آهسته انجام دهید.

برای شروع حرکت وسیع، دستهای روغنی خود را روی مچ گیرنده بگذارید انگشتان به طرف بازوها اشاره کنند. سپس، دستهایتان را به طرف بالای بازو به صورت موجی شکل بلغزانید. قبل از اینکه به مفصل شانه برسید، دست را روی مفصل خم کنید و در همین حال دست دیگرتان را پایین به طرف بازوی داخلی، درست زیر حفره زیر بغل خم نمایید. بازو را تا حد ممکن هرچه بیشتر بغل بگیرید، دستهایتان را از بازو به سمت مچ به پایین بکشید. حرکت را با پیچاندن دست گیرنده در کف دستهایتان کامل کنید، و همانطوری که دستهایتان را به طرف پایین می لغزانید، از نوک انگشتان خارج شوید.

هنگامیکه بازو و مفصل شانه را تحت کشش قرار دادید، آنرا کنار گیرنده قرار دهید و اطراف حلقه ی شانه و پایین بازو کار کنید. با حرکاتی که از مرکز سینه فوقانی و پشت مفصل شانه فشار می دهد شروع کنید؛ سپس با چند حرکت با عمق متوسط به پایین بازو، آرنج و مچ ادامه دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: