پیش از آن که باور جدیدی را کسب کنید باید باور قدیمی خود را به طور کامل زیر سوا ببرید و متقاعد شوید باور قدیمی شما نامعقول بوده است. در مورد باورهای خود، این سه سوال را بپرسید :

1- آیا فایده دارد ؟ «آیا این باور کمک می کند اثر بخش باشم، به اهدافم برسم و خوشحال باشم؟ یا در روابطم با دیگران مشکل ایجاد می کند و نمی گذارد به اهدافم برسم ؟

2- شواهد چه می گویند ؟ «شواهدم کجا است ؟ چه مدرکی دارم ؟ آیا قانون طبیعت است؟ یا حقایق، نتیجه دیگری را گوشزد می کنند؟»

3- آیا منطقی است ؟ «آیا چون ناخوشایند است، اشتباه کرده ام و... باعث می شود افتضاح باشد، شکست خورده باشم و غیره ؟»

بعد از زیر سوال بردن هر باور، یک جایگزین عقلانی جدید پیدا کنید. مطمئن شوید جایگزین عقلانی جدید، نقیض باور قدیمی می باشد و واقع بینانه است. (منظور من «مثبت اندیشی» یا «تصدیق» بیهوده نیست.)

بالاخره اقدام بعد از انجام بدهید.

ببینید برای آن که آن فکر یا واکنش را مثل سابق تکرار نکنید چه کار می توانید بکنید؟

سه نوع اقدام می توانید انجام بدهید. حداقل یکی از این سه اقدام را امتحان کنید :

* باز آموزی - برای مثال، خواندن فصلی از این کتاب که به مشکل شما می پردازد، مطالعه در اینترنت راجع به مشکل تان و گوش دادن به کاست های خودیاری.

* بازنگری - تقویت باورهای جدید با فنونی مثل نوشتن آنها روی کارت و روزانه هشت تا ده بار خواندن آنها به مدت چند هفته.

* اقدام رفتاری - انجام دادن اعمال جدید با هدف پرورش رفتارهای مفید و کارآمد در خود؛ مثل وارد شدن در وضعیتی که معمولاً از آن اجتناب می کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: