روش تجسم دوتایی که در آ از نیرو تجسم استفاده می کنید، انگیزه شما برای تغییر کردن را بیشتر می کند.

فرض کنید از ناراحتی کوتاه مدت ناشی از تغییر کردن اجتناب می کنید و مثل سابق می مانید. به ضررهای آن فکر کرده و آنها را دقیقاً تجسم کنید. سپس مواجهه با مشکلات، رفع مشکلات و فواید بلند مدت تغییر را تجسم کنید. تمام فواید آن را در نظر بگیرید. حالا این دو تصویر را با هم مقایسه کید.

راه های وارسی حقایق

اصلاح تخمین ها وقتی حدس می زنید در مورد احتمال وقوع رویداد ترسناک اغراق می کنید، احتمال وقوع آن را با درصد نشان بدهید. با همین عمل ساده واقع بین می شوید. گاهی اوقات باید جلو بروید و شواهدی را بیابید که این درصد را براساس آن پیدا کرده اید؛ ببه این ترتیب تخمین خود را پایین خواهید آورد.

برای مثال وقتی به این نتیجه رسیدید که احتمال طرد شدن شما 10 درصد است، به خودتان تذکر بدهید که 90 درصد احتمال دارد طرد نشوید.

سوزان که اشاره کردیم و سگ هراسی داشت، از این فن برای رفع ترس خود از گاز سگ استفاده کرد. سوزان با بعضی از دوستانش حزف زد و فهمید اکثر انها با سگ های خشن مواجهه شده اند ولی سگی آنها را گاز نگرفته است. او نتیجه گرفت 5 درصد احتمال دارد سگ ها او را گاز بگیرند و 95 درصد احتمال دارد سگ ها او را گاز نگیرند. البته شاین فن، مشکل سوزان را به طور کامل حل نکرد. او مقیاس فاجعه را نیز پرکرد ول با این کار توانست نظر واقع بینانه ای در مورد نظر داشته باشد.

فرضیه آزمایی یکی از بهترین راه های وارسی و اصلاح باور، عمل کردن به آن است. فرض یه آزمایی بعنی بررسی شواهد مربوط به ترس ها و عمل کردن براساس آنها برای رد ترس ها. فرضیه آزمایی به شکل زیر انجام می شود:

1- بنویسید می ترسید چه اتفاقی بیفتد؛ برای مثال پیامدهای منفی مورد انتظار را یادداشت کنید.

2- عملی را طراحی کنید که با انجام دادن آن می توانید بفهمید پیامدهایی که از آنها می ترسید، رخ خواهند داد یا خیر.

3- سپس آن عمل را انجام بدهید و ببینید واقعاً به پیامدهای منفی مورد نظر ختم می شوند یا خیر. بعد نتیجه را با مواردی که در مرحله 1 تجسم کرده بودید، مقایسه کنید.

فرضیه آزمایی گاهی اوقات کاملا آسان است. برای مثال اگر معتقدید کلا نمی توانید نشانه های اضطراب را اداره کنید، می ت وانید از فن تمرکز روی تنفس استفاده کنید. به این ترتیب می فهمید بفهمید که حداقل موقتاً می توانید نشانه های اضطرابی خود را کنترل کنید.

ماشین حساب نگرانی

این فن، راه خوبی برای بررسی نگرانی است. یک کادر چهار قسمتی بکشید. موضوعی را که معمولاً درباره آن نگران هستید یا الان در مورد آن نگران هستید، بنویسید. برای آن که مطمئن شوید چیزیرا فراموش نکرده اید، از «دفتر نگرانی» هفتگی استفاده کنید. برخی از نگرانی های رایج عبارتند از : سلامت، آسایش، رفاه، موفقیت و امنیت خود؛ سلامت، امور مالی و رفاه خانواده؛ نگرانی ها شغلی، مثل نگرانی در مورد عملکرد خود و همکاران تان؛ مشکلات جهانی مثل جنگ و بلایای طبیعی و امور جزیی.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: