چارچوب بندی مجدد

راهبرد دیگر برای قرار دادن رویدادها در سر جای واقعی خودشان این است که به جای «افتضاح» یا «غیر قابل تحمل» دانستن رویدادها، آنها را «دلسرد کننده»، «نگران کننده» یا «ناخوشایند» در نظربگیرید. این راهبرد در مورد دنیز موثر بود. او به جای «فاجعه» در نظر گرفتن طرد شدن، آن را «ناخوشایند» در نظر گرفت.

صورت دیگر چارچوب بندی مجدد این است که بفهمیم حتی رویدادهای منفی نیز تقریباً همیشه جنبه های مثبت هم دارند. البته مراقب باشید وانمود نکنید یک تجربه بد، تجربه واقعاً خوبی است. این روش موثری نیست چون غیر واقع بینانه است.

آمادگی برای رو به راه کردن وضعیت های ترسناک

برای جلوگیری از فاجعه سازی می توانید از فنون زیر استفاده کنید، هر چند این فنون بیش از همه برای رفع ترس از آینده مفید هستند.

فن بدترین مورد

آدم ها معمولاً از فکر کردن به خانه آخر اتفاقی که از آن می ترسند، اجتناب می کنند. مواجهه با بدترین حالت یک رویداد، ابتدا اضطراب را بیشتر می کند ولی در نهایت به کاهش بلند مدت اضطراب ختم می شود. دلیلش این است که با این کار می فهمید ؟

1- «بدترین» اتفاق ممکن هم قابل تحمل است.

2- بدیهی است هر اتفاقی قابل تحمل است.

3- اگر هم اتفاق افتاد می توانید تا حدودی آن را کنترل کنید.

یکی از راه های برخورد با بدترین مورد ممکن این است که بگوییم «خوب چی می شود ؟» از خودتان بپرسید «خوب چی می شود ؟»

آینده نگری

این فن نشان می دهد زندگی و دنیا با وقوع اتفاقات ترسناک به سر نمی آیند.

1- رویداد ترسناک را تجسم کنید. سپس یک روز بعد از وقوع آن رویداد، هفته بعد، ماه بعد، چند ماه بعد، یک سال بعد، دو سال بعد و همین طور الی آخر را تجسم کنید.

2- احساس خودتان در هر یک از این مقاطع زمانی را در نظر بگیرید. خواهید دید که زندگی تمام نمی شود و خودتان را با آن سازگار خواهید کرد. از فن آینده نگری در مورد انواع رویدادها و شرایط - اعم از واقعی یا شرایطی که از آن می ترسید - استفاده کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: