تجسم عقلانی - هیجانی

در این فن، رویداد ترسناک را تجسم می کنید تا در خودتان اضطراب ایجاد کند. بعد سعی می کنید اضطراب را به هیجان کارآمدتری «تبدیل کنید». آنگاه از خودتان می پرسید با کدام فکرها این کار را کرده اید. دلیل موثر واقع شدن این فن آن است که تنها راه تغییر دادن هیجان، تغییر دادن فکر پشت آن است. با تمرین کردن این فن می توانید طرز فکرهای جدید را تقویت کنید. کنار آمدن ذهنی

کنار‌آمدن ذهنی، صورتی که از تجسم عقلانی - هیجانی است. فرض کنید بر اثر ترس، واکنش ناکارآمدی بروز می دهید. سپس تفکر خودناکام کن پشت آن را تغییر می دهید و احساس و رفتارتان را کار آمدتر می کنید. ابتدا خود تحلیلی عقلانی انجام بدهید . آنگاه کارهای زیر را انجام بدهید :

1- خودتان را در وضعیتی که از آن می ترسید، تجسم کنید.

2- سپس هیجانات خود را حس کنید و خودتان را در جایی که رفتارهای خود ناکام کن انجام می دهیدف بینید؛ همان رفتارهای خودناکام کن مندرج در فهرست خود تحلیلی عقلانی را تکرار کنید.

3- در آن «وضعیت» بمانید و خودتان رادر حال زیر سوال بردن باورهای خودناکام کن تجسم کنید. بعد باور های معقول را جایگزین باورهای نامعقول کنید.

4- کم شدن هیجان منفی را تا حدی که قابل کنترل شوند، حس کنید.

5- خودتان را در حالی که مشغول انجام دادن رفتار مناسب تر و کارآمدتر هستید، تجسم کنید.

با این فن می توانید خودتان را برای بسیاری از وضعیت ها - مثلاً برای قاطعانه حرف زدن، سخنرانی، مصاحبه شغلی، عقد قرارداد و غیره - آماده کنید.

تجسم جایگزینی

با جایگزین کردن تخیلات جدید به جای تخیلات قدیمی و اضطراب آور، با وضعیت های ترسناک کنار بیایید. صورت های مختلف این نوع تجسم به شرح زیر هستند.

تجسم کنار آمدن. اگر مکرراً چیز ترسناکی را تخیل می کنید :

* این تخیل جدید را دنبال کنید که مشغول انجام دادن رفتارهایی هستید که کمک می کنند با آن وضعیت کنار بیایید یا از آن نتیجه بهتری بگیرید. اطمینان حاصل کنید که تخیل جدید شما واقع بینانه است.

* تخیل جدید را به طور مرتب تمرین کنید؛ برای مثال چند هفته یا تا زمانی که تخیل قبلی شما از بین برود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: