مرحله 4- تدوین راه حل

ابتدا راه های رسیدن به اهداف تان را فهرست وار مشخص کنید. از روش روی هم ریختن فکرها استفاده کنید : تمام راه حل های ممکن را بنویسید، صرف نظر از امکان پذیر بودن یا نبودن آنها. قرار است تا حد امکان راه حل پیدا کنید. راه حل ها را به باد انتقاد نگیرید و تحلیل نکنید فقط دنبال کمیت باشید. در این مرحله، «پول در آوردن با نوازندگی در کوچه و خیابان» به اندازه «بودجه بندی» اهمیت دارد. گاهی اوقات فکر های بسیار غیر عملی، زمینه را برای فکرهای واقع بینانه تر فراهم می کنند.

بعد روش رسیدن به اهداف تان را مشخص کنید تا تمام فکرها را به دقت بررسی کرده و این سه سوال را درباره آنها مطرح کنید.

1- پیامدهای احتمالی اجرای این روش چه هستند. اعم از مثبت و منفی، برای خودتان و آدم های اطراف تان، در بلند مدت و کوتاه مدت ؟ 2- این روش چه قدر با نظام ارزشی من هماهنگ است ؟ 3- این روش چقدر برای رسیدن من به هدفم مفید است ؟ (به عنوان مثال، اگر صدای خوبی ندارید، پول در آوردن از راه خوانندگی در کوچه و خیابان را کنار بگذارید.)

گاهی اوقات برای رسیدن به هدف یک روش کای است. گاهی اوقات نیز لازم است قبل از رسیدن به هدف تان، چند روش را بیازمایید و گاهی اوقات هیچ یک از راه حل ها مطلوب نیستند؛ در این موارد بهترین کاری که می توانید انجام بدهید این است که ببینید کدام راه حل کمتر از همه ناخوشایند است.

مرحله 5- مشخص کردن موانع موجود در برابر راهبردها

آیا عاملی هست که نمی گذارد روش یا رهبردتان را اجرا کنید ؟ چنین عاملی را مشخص کنید. برای مثال اگر نمی توانید به اندازه سابق به بچه ها پول توجیبی بدهید، راهی پیدا کنید تا بچه ها با پول توجیبی خود کنار بیایند.

مرحله 6- پیدا کردن فوت و فن

تا اینجا یک یا چند روش را برای رسیدن به هدف خود برگزیده اید. این روش های را اهداف فرعی در نظر بگیرید. حالا وقت پیدا کردن فوت و فن ها است - یعنی پیدا کردن راهی برای اجرای روش ها و راهبردها (و تحقق اهداف فرعی). فوت و فن ها، همان کارهایی هستند که عملاً انجام می دهید.

فرض کنید راهبرد شما این است که «در بودجه بندی کمک بگیرید». برخی از فوت و فن ها عبارت خواهند بود از :

1- به اداره راهنمایی شهروندان تلفن بزنید و ببینید در منطقه شما کدام سازمان بودجه بندی وجود دارد. 2- با دوستان خود که در بودجه بندی از دیگران کمک گرفته اند. حرف بزنید.

دوباره از روش روی هم ریختن فکرهای مرحله 3 استفاده کنید. حداکثر فکر و ایده را توید کنید. برای مثال می توانید با یکی از ادارات بودجه بندی محلی مشورت کنید، از کتابخانه کتاب یا مجله ای در مورد صرفه جویی بگیرید یا با طلب کاران تان حرف بزنید.

سپس فوت و فن های خود را انتخاب کنید. با همان سوالات مرحله 4، انتخاب خود را انجام بدهید. پیامدهای احتمالی فوت و فن ها چه هستند؟ آیا با نظام ارزشی من همخوانی دارند ؟ فایده هم دارند ؟ از خودتان بپرسید : آیا این فن بر موانع موجود غلبه خواهد کرد ؟

فوت و فن های خود را عملی کنید فوت و فن های منتخب را اجرا کنید.

مرحله 8- نتایج را ارزیابی کنید

اگر به نتایج دلخواه نرسیدید، تسلیم نشوید. به مرحله قبل برگردید و از آنجا شروع کنید.

توصیه هایی در زمینه حل مسئله

وقتی چند مسئله در بین است معمولاً بهتر است مسئله ها را اولویت بندی کنیم. وقتی نیازهای اساسی تر ارضاء نشوند، ارضای تمایلات کمتر هم امکان ندارد. به عنوان مثال، وقتی با مسئله تامین غذا مواجه هستیم، نوبت به تمایلات یا آرزوهای اجتماعی نمی رسد. تامین مسکن مهم تر از قریحه پروری است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: