مدیریت استرس بحث بسیاری مهمی است و طرح آن از حوصله این کتاب خارج است ولی دوازده مورد زیر، راه های مدیریت استرس به ویژه استرس مربوط اضطراب هستند.

1- بدن و ذهن تان را در حالت آرمیدگی ببرید.

2- شیوه حل مسائل را یاد بگیرید.

3- خوب بخوابید.

4- هدف های واضح و واقع بینانه داشته باشید. اگر بدانید از زندگی چه می خواهید، تصمیمات معقولی می گیرید که با اهداف و ارزش های تان همخوانی دارند.

5- مراقبت بدن خود باشید. رژیم غذایی خود را حفظ کنید؛ مصرف الکل و کافئین ر کم کنید، داروهای مضر مصرف نکنید و مرتباً ورزش کنید، البته مراقب باشید ورزش شما با سطح سلامت، سن و اندام های تان همخوانی داشته باشید.

6- حمایت های موجود، از جمله حمایت دوستان و خانواده را از دست ندهید.

7- در روابط تان با دیگران ابراز وجود کنید.

8- تنوع و تحریک را در زندگی خود حفظ کنید.

9- مدیریت زمان را تمرین کنید.

10- امکانات مادی و مالی خود را طوری اداره کنید که استرس شما به حداقل برسد و به هدف های تان برسید.

11- مدیریت تغییر زندگی داشته باشید.

12- در صورت لزوم از دیگران کمک بگیرید.

من برخی از این راه ها را د این کتاب توضیح داده ام. تمام آنها را نیز در کتاب قبلی خود با عنوان استرس خوب شرح داده ام. اگر چون مدیریت استرس برای رفع اضظراب مشکل سازی کافی نیست ولی کم کردن فشارهای غیر ضروری زندگی چندان هم بی تاثیر نیست.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: