نگرانی

دلواپسی در این مورد که مبادا اشکالی پیش بیاید خوب است. دلواپسی می تواند شما را هوشیار نگهدارد و این انگیزه را در شما ایجاد کند که کارها را درست انجام بدهید. ولی دلواپسی برخی از آدم ها افراطی می شود. آنها با مسائل، وسواس و مشغله ذهنی پیدا ی کنند ولی راه حل چندانی برای مسائل پیدا نمی کنند. در نتیجه «درباره همه چیز» مضطرب می شوند. به این ترتیب، دلواپسی به نگرانی تبدیل می شود.

تقریباً هر چیزی می تواند مردم را نگران کند. رایج ترین نگرانی ها عبارتند از ن گرانی های مالی، کاری، اجتماعی و نگرانی درباره بیماری یا تصادف نشانه های نگرانی می توانند بسیار آزارنده شوند و به کار و زندگی اجتماعی یا شخصی آدم ها لطمه بزنند.

نگرانی گاهی اوقات صورت اجتناب به خود می گیرد. اگرچه در نگرانی، افت تمرکز کمتر است ولی همین قدر افت تمرکز نیز اخلال و مشکل ایجاد می کند چون جلوی هر اقدامی را می گیرد. به نگرانی، اختلال اضطراب فراگیر هم می گویند.

اکثر نگران ها، نگرانی را دوست ندارند ولی نمی توانند جلوی افکار ناخوشایند و آزارنده خود را بگیرند. بعضی از نگران ها نیز نگران این هستند که مبادا از نگرانی دست بکشند و می ترسند اگر همیشه هوشیار نباشند، اتفاق بدی بیفتد. در این فصل یاد می گیرید که نگرانی چرا شروع می شود و اگر نگران هستید، چرا نیازی به ممانعت از آن حس نمی کنید و چگونه می توانید جلوی نگرانی را بگیرید.

برگردیم به پاول، مرد نگران فصل 1. پاول یک بساز و بفروش 46 ساله بود. درکارش موفق بود و زندگی خانوادگی با ثباتی داشت ولی نمی توانست نگران نباشد. نگرانی او از کودکی به این بیشتر شده بود. پاول، نگرانی پول در آوردن، امنیت کارش، سلامت زن و بچه اش، از دست ندادن دوستانش، خراب شدن ماشین و کارهای خانه بود در واقع هر چیزی می توانست او را نگران کند.

پاول از فرط نگرانی، معده درد گرفته بود و نگرانی باعث شده بو مشکل خواب پیدا کند. کارایی پاول کم شده بود چون بجای کار کردن، نگران می شد. زن پاول از این که شوهرش یکسره از مشکلات و سختی های احتمالی حرف می زد، خسته شده بود. متاسفانه پاول به این نتیجه رسیه بود که مهار نگرانی هایش غیر ممکن است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: