هر چه از ترس های بیشتر اجتناب کنید، این ترس ها بر ذهن شما بیشتر سایه می اندازند. در مقابل هر چه با ترس ها بیشتر مواجه شوید، تاثیر آنها کمتر می شود و به ذهن شما کمتر خطور خواهند کرد. در نتیجه ترس های شما در نهایت خاموش می شوند. مواجهه واقعی (فصل دوازدهم) نقش بسیار مهمی در غلبه بر اضطراب بازی می کند. این فن وقتی بیشترین تاثیر را می گذارد که تدریجی باشد. در ضمن قبل از اجرای این فن باید مهارت های بازنگری را کسب کرده باشید و بدانید در خودتان چگونه آرمیدگی ایجاد کرده و در جریان مواجهه از سایر فنون کنار آمدن استفاده کنید.

اجتناب تان را مشخص کنید

دو فهرست تهیه کنید. درفهرست اول، اهم چیزهایی را که از آنها اجتناب می کنید بنویسید؛ برای مثال، مراجعه به پزشک برای معاینه شدن، حل مشکل جنجالی خود با یک نفر دیگر، ملاقات با حسابدار خود برای مشخص کردن بدهی ها یا شروع یک تکلیف درسی. اگر نکرانی شما بیش از حد باشد، معنایش این است که اجتناب های تان انباشته شده اند.

در فهرست دوم، چیزهایی را که معمولاً از آنها اجتناب می کنید، بنویسید. تشخیص این نوع اجتناب ها سخت است چون عادی شده اند. تعلل یکی از اجتناب های متداول است : در این فهرست، به گرایشاتی مثل کنار گذاشتن قبوض، به تعویق انداختن تصمیمات، رسیدگی نکردن به چک ها، انجام ندادن برخی از کارها به خاطر اعتماد به نفس نداشتن یا محکم برخورد نکردن یا مردم اشاره کنید. بدنیست این اجتناب های ظریف را یکی دو ماه در دفتر خاطرات ثبت کنید.

اجتناب های مهم : مواجهه تدریجی

چند مورد از فهرست اول انتخاب کنید و طبق توضیحات فصل دوازدهم، برای آنها به ترتیب اولویت، سلسله مراتب مواجهه تهیه کنید.

اجتناب معمول : اقدام کردن یا موکول کردن اقدام به وقت دیگر

در مورد ماده های فهرست دوم، یا فوراً در مورد آنها اقدام کنید یا اقدام را به زمان دیگری موکول کنید. در حالت دوم، مراقب دو نتیجه مضر باشید : ادامه یافتن نگرانی و فراموش کردن.

اگر نگرانی شما ادامه یافت، مراحل 3 و 4 برنامه شش مرحله ای را تکرار کنید. اگر الان باید به آن رسیدگی کنید. تا مرحله 5 بروید.

اگر فراموش کردید در موعد مقرر به آن مشکل رسیدگی کنید، علت فراموش کاری خود را بیابید. شاید به یک نظام یاد آوری کار آمد نیاز داشته باشید. شاید مشکل شما چنان اضطراب اور است که آن را سرکوب کرده و رسیدگی به آن را ناهشیارانه فراموش می کنید. در حالت دوم، خودتان را مجبور کنید با آن مواجه شوید. این کار می توانید با خود تحلیلی عقلانی کامل انجام بدهید. سپس با قدری مواجهه آن را به طور مستقیم رفع کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: