از مواجهه تجسمی شروع کنید

مواجهه تجسمی عبارت است از به یاد آوردن تعمدی، تدریجی و کنترل شده رویدادهای تلخ و ناگوار. همین طور که از مهارت بازنگری و کنار آمدن استفاده می کنید، اضطراب تان به تدریج کم می شود.

مواجهه تدریجی به چند شکل اتفاق می افتد :

* نوشتن. رویداد تلخ و ناگوار و احساسات، هیجانات و افکارتان در زمان وقوع رویداد را بنویسید. توضیحات تان را هر روز بخوانید تا اضطراب خود را کم کنید. همچنین می توانید آن را برای نفر دیگری مثل یک دوست یا یکی از اعضای امین خانواده خود بخوانید.

* حرف زدن. رویداد را برای دوست یا عضو خانواده تان شرح بدهید و حرف های تان را روی کاست ضبط کنید. هر روز به این نوار گوش بدهید تا اضطراب تان کم شود. همچنین می توانید کاست را در تنهایی پر کنید و آن را برای دوست یا اعضای خانواده خود پخش کنید. اگر طرف مقابل اولین بار است که ماجرای شما را می شنود ممکن است مضطرب شوید. در چنین شرایطی راه دوم بهتر است. راه دیگر این است که از ضبط صوت صرف نظر کنید و ماجرای خود را هر روز به نفر کمکی بگویید یا از کمکی صرف نظر کنید و ماجرای خود را روی کاست ضبط کنید و در تنهایی به آن گوش بدهید.

رویکرد مناسب را انتخاب کرد و آن را در چارچوب مراحل زیر اجرا کنید.

آماده مواجهه شوید

بدانید که وقتی رویداد دردناک یا ضربه را به یاد می آورید، اضطراب تان موقتا بیشتر می شود ولی آن را تحمل کنید تا کم شود. بدانید در کدام مقطع هستید و این مقطع چطور می تواند به شما کمک کند.

مطمئن شوید مهارت های کنار آمدن را کسب کرده اید. وقتی آماده بودید، در مورد سطح هدف اضطراب تصمیم بگیرید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: