سنجش مشکل

پیشینه اضطرابی خود را در نظر بگیرید

اعضای خانواده پدری شما با بیماری ها چگونه کنار می آمدند ؟ چه عواملی می توانند دلواپسی فعلی شما را تسریع کنند ؟

مشکل فعلی خود را مشخص کنید * نشانه های شما چه هستند ؟ * با چه نوع رفتاری روی نشانه های خود متمرکز می شوید ‌؟ مثلا با وارسی بدن تان، با اطمینان خاطر گرفتن و غیره. این رفتارها را توضیح بدهید و مشخص کنید چگونه درگیر انها می شوید. * رفتارهای اجتنابی خود را در نظربگیرید. چه کارهایی را به خاطر اضطراب تان انجام نمی دهید ‌؟ چه کارهایی را انجام می دهید ؟ * آیا بیماری های که قابل رسیدگی باشد دارید ؟ آیا افسردگی ، نگرانی افراطی یا اضطراب مشکل ساز دیگری دارید ؟ * از چه چیز نشانه های جسمی خودتان می ترسید ؟ وقتی متوجه نشانه ها می شوید، چه فکرهایی به ذهن تان خطور می کنند ؟ * آیا استرس خانوادگی خاصی مثل فشارهای خانوادگی، شغلی یا مالی دارید؟ نشانه ها، افکار، هیجانات و رفتارهای خود را دو تا چهار هفته در دفتر ABCیادداشت کنید. بخشی از درمان شما تحلیل عمیق مشکل تان به کمک مطالب همین دفتر است

تعلیم دادن به خود در رابطه با اضطراب سلامتی

با خواندن قسمت اول فصل می توانید بفهمید اضطراب سلامتی چطور نمایان می شود و چه عواملی ان را ایجاد و حفظ می کنند. در این بین به صورت های مختلف رفتار اجتناب توجه کنید و از خودتان مثال بزنید. همچنین تقویت مشکل بر اثر وارسی مکرر بدن و اطمینان خاطر گرفتن مکرر را در نظر بگیرید.

مشخص کردن اهداف خوددرمانی

محور برنامه خوددرمانی اضطراب سلامتی، این است که مهارت های لازم برای کنار آمدن با نشانه های بدنی را با هر علتی کسب کنید. برای این کار اهداف، فرعی خاصی شبیه اهداف زیر را دنبال کنید :

* پای خودم را فقط هفته ای یکبار بررسی کنم. * هر وقت نگران شدم به جای وقت گرفتن از دکتر، خود تحلیلی انجام بدهم. * عمه ام را فقط یک بار در هفته در خانه سالمندان ببینم. * وقتی به نشانه هایم توجه می کنم، اضطرابم را زیر نگهدارم. * گرفتگی عضلاتم را کم کنم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: