بیرون نگاه داشتن موجودات ذره بینی عفونت زا از بدن ونابود سازی آنهایی که به نوعی وارد بدن میشونداز مأموریت های سیستم ایمنی شما است . کمتر از 30 سال پیش دانشمندان تنها اطلاعات محدودی در مورد چگونگی تعامل سلول های متنوع سیستم ایمنی برای حفاظت بدن در برابر بیماری داشتند.اما با پبشرفت هایی که در پی تحقیقات بدست آمده است دانشمندان اکنون معتقدند بیش از 100 میلیون نوع سلول ایمنی در بدن وجود دارد به نطر می رسد برای شکار و نابودی هر باکتری یا ویروس یک نوع سلول ایمنی اختصاصی وجود دارد.

با این حال ویروس ها و باکتری ها دشمنان زیرک و چیره دستی بوده و دایمأ در جستجوی راه های جدید برای عبور از سد سیستم ایمنی هستند .به علاوع برخی از آنتی بیوتیک هایی که سالیان سال برای درمان عفونت ها مورد استفاده قرار می گرفتند کم کم ئارند تأثیر و کارایی خود را از دست می دهند.

شناخت سیستم ایمنی

سیستم ایمنی شما مجموعه پیچیده ای از اعضاء ، سلول ها و مولکول های توزیع شده در سراسر بدن است .هر بخشی از این سیستم در رشد و تکامل یا فعال شدن لنفوسیت ها یا به تعبیری گلبول های سفید پیشرفته ای که نقش مهمی در پاسخ ایمنی به بازی میکند سهیم است.

گلبول ها یا گویچه های سفید از مغز استخوان نشأت میگیرند .برخی از آنها سپس به غده تیموس مهاجرت کرده ودر آنجا به انواع تمایز یافته ای از سلول های ایمنی تکامل پیدا می کنند برخی از این سلول های مغر استخوان و غده تیموس در گره های لنفی و سایر اعضاء دخیل ذر امر ایمنی از جمله : طحال ،لوزه ها،آدنوئیدها،آپاندیس و روده باریک تجمع پیدا می کنند .مابقی گویجه هاس سفید هم در خون وعروق لنفاوی به گردش در می آیند. عروق لنفاوی نقل و انتقال لنف را بر عهده دارند لنف مایعی است بی رنگ که قادر است به حمل میکروب ها و سلول های مردهاز کانئن های عفونی ئور دست به داخل گروه های لنفی یعنی محل نابود سازی آنها می باشد عروق لنفاوی ضمنأگویچه های سفیدرا هم به محل عفونت منتقل میکند

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: