سربازهای ارتش ایمنی

کلید پاسخ ایمنی شما زراد خانه عیمی از گویچه های سفید است سربازان اصلی عبارتند از سلول های B و T فاگوسیت ها (سلول هابی خورنده )و کشنده های شیمیایی.

سلول های B و سلول های T

سلول های B و T گویچه های سفیدی هستند که مهاجمین بیگانه یا همان آنتی ژن ها را شناسایی کرده و سپس حمله ای را علیه آنها ترتیب می دهند . سلول های B عمدتأ از طریق آنتی بادی ،یعنی موادی که به آنتی ژن ها چسبیده و آنها را از بین میبرند انجام وظیفه میکنند هر آنتی بادی برای حمله به یک آنتی ژن خاص طراحی شده است.

سلول های Tبه هماهنگی دفاع ایمنی پرداخته و میکروب ها را در سلول های درگیر میکشند .اینها مواد شیمیایی توانمندی موسوم به لنفوکین ترشح میکنندکه به خصوص برای حمله به سلول های سرطانی یا سلول های عفونی شده با ویروس به درد میخورند.

فاگوسیت ها (سلول های خورنده )

فاگوسیت ها نوع دیگری از گویچه های سفید هستند .وظیفه اصلی این سلول های خورنده بلعیدن هر چیز ناخواسته از یک ذره غبار یا گرده گیاه گرفته تا یک ویروس میباشد.ماکرفاژ( ابر خوار )نوع خاصی از فاگوسیت ها است که به آغاز پاسخ ایمنی کمک میکند.

کشنده های شیمیایی

برخی از گویچه های سفید ،کشنده های شیمیایی ، موسوم به نوتروفیل ، ائوزینوفیل و بازوفیل هستند . این سلول ها هم میکروب های نا خواسته را می بلعند و هم مواد شیمیایی توانمندی ترشح میکنند که در نابود سازی این میکروب ها نقش دارند.

خطوط دفاعی

وقتی آنتی ژن ها آهنگ حجوم به بدن شمار ا پیدا میکنند با لایه های بسیار پیشرفته ای از دفاع منسجم مواجه می شوند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: