سد جسمی

پوست شما سپر محکمی در برابر مهاجمان است چه برای بدن مضر باشند یا بی ضرر دستگاه تنفس هم به بیرون نگه داشتن میکروب ها کمک میکند دفاع ها عبارتند از :به دام انداختن چیزهای آزارنده در مخاط و موهای بینی ،حمل مخاط به سمت بالا وبیرون به کمک زواید مویی شکلی که سطح داخلی دستگاه تنفس را می پوشاند (تارک ها) سرفه و عطسه .

پوست شما وغشاء های مخاطی که سطح داخلی دستگاع تنفس و گوارش را می پوشانند نیز حاوی ماکروفاژوآنتی بادی هستند .مایعاتی مثل بزاق عرق و اشک حاوی آنزیم های تخریبی هستند اسید معده هم با کشتن اکثر میکروب های بلعیده شده با غذا و آب در این فرایندنقش بازی میکند.

مهاجمانی که از سد های جسمی عبور میکنند با سلول های نظافتچی روبرو می شوند که در عروق خونی و لنفی گردش می کنند یکی ازساز وکارهای دفاعی کلی دربدن ،پاسخ التهابی است .این دفاع میکروبهای بیماری زا را در همان بدو تهاجم به بدن متوقف کرده و آنها را در یک منطقه ازبدن محصور می سازدسلول های ایمنی باعث اتساع (گشادی )عروق خونی کوچک در نزدیکی محل تهاجم ودر نتیجه قرمزی وگرمی پوست می شوندتورم زمانی اتفاق می افتد که سلول های ایمنی باعث نشأت مایع از عروق خونی به بافت های اطراف میشوندگروه های لنفی مجاور سپس میکروب ها را به دام انداخته و باعث تولید سلول های ایمنی بیشتری میشوند که میکروب را کشته و عفونت را محدود می سازد.

دفاع کمپلمان

دفاع کمپلمان متشکل از مجموعه پیچیده ای ازپروتئین هایی است که کار آنتی بادی ها را تکمیل میکند زمانی که یک پروتئین کمچلمان با یک میکروب مهاجم روبرو میشود هر جزء از سیستم کمپلمان فعال می گرددنتیجه این وقایع یک مجموعه پروتئینی است که به سطح میکروب مهاجم متصل شده و با سوراخ کردن غشاء سلولی آن را نابود می سازد.

دفاع آنتی بادی

میکروب های ناخواسته های که از خطوط مقدم دفاعی عبور می کنند، با دفاعی های پیشرفته تری مواجه می گردند. به محض شناسایی آنتی ژن، سلول های B آنتی بادی هایی تولید می کنند که خود را به آنتی بادی ها، اختصاصی عمل می کنند، یعنی هر نوع آنتی بادی تنها علیه آنتی ژنی که باعث تولید آن شده، موثر است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: