سلول های T، ماموریت های به مراتب زیرکانه تری را برعهده دارند، مثلا پیدا کردن میکروب های پنهان شده در درون سلول ها برای کمک به یافتن دشمن متخاضم ماکروفاژها به عنوان عناصر ستون پنجم عمل می کنند و با حرکت در لا به لای سلول ها به جستجوی مواد بیگانه می پردازند.

ایجاد مقاومت

وقتی متولد می شوید، سیستم ایمنی شما نسبتاً ضعیف است. اما هرچه بزرگ تر و با عوامل عفونی بیشتری مواجه می شوید، به علاوه، با واکسن هایی که دریافت می کنید، این سیستم هم قوی تر می شود به این فرآیند ایمنی پس از مواجهه گفته می شود.

هر بار که شما با یک مهاجم بیگانه مواجه می شوید، سیستم ایمنی، سلول های خاطره ای T و B را می سازد که اختصاصی همان میکروب مهاجم هستند بعد از بهبودی، سیستم ایمنی تعدادی از سلول های خاطره ای را در قسمت بایگانی خود ذخیره می کند. دفعه بعد که همین نوع میکروب وارد بدن می شود، سلول های خاطره به سرعت تکثیر یافته و جلوی گسترش عفونت را می گیرند.

واکسن ها هم به روش مشابهی عمل می کنند. وقتی واکسن می زنید، یک ویروس یا باکتری کشته یا تضعیف شده وارد بدن شما می شود. هرچند میکروب تزریق شده به بدن آن قدر قوی نیست که شما را مریض کند، اما باز سیستم ایمنی را تحریک می کند.سلول های خاطره ای، تشکیل شده و نوعی ایمنی موقت (برای چند سال) یا حتی مادام العمر در برابر آن بیماری ایجاد می کنند.

دشمن

موادی که قادر به تهاجم به بدن شما هستند، در همه جا در هوا، بر روی غذا و گیاهان، برسطح یا داخل بدن حیوانات در خاک و آب و به طور مجازی بر روی هر سطحی زندگی می کنند. این موجودات از (میکروارگانیسم) میکروسکوپی تا انگل های درشت متغیرند. اکثریت قاطع این میکروب ها بیماری زا نیستند چرا توسط سیستم ایمنی، تحت کنترل در می آیند اما چنانچه این سیستم تضعیف گردد یا شما با میکروب یا ویروسی مواجه شوید که بدنتان علیه آن قادر به مقاومت نباشد بیمار خواهید شد. ارگانیسم های متعددی باعث بیماری عفونی می گردند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: