از آنجایی که اوج اثر انسولین های کوتاه اثر و حد واسط (متوسط الاثر) متفاوت می باشد این دو انسولین را در یک سرنگ با هم مخلوط می کنند تا برای ساعات اول بعد از تزریق (اوج اثر انسولین کوتاه اثر) و ساعات بعدی روز و شب (اوج اثر و دوام اثر انسولین حد واسط) نیاز بدن تامین شود.

بدین ترتیب در لحظه ای که انسولین کوتاه اثر نزدیک به اتمام می باشد، اثر انسولین حد واسط شروع و ادامه می یابد. نمودار شماره 9 منحنی جذب و اثر انسولین دز مخلوط را نشان می دهد.

انواع تجارتی انسولین

کثرت بیش از حد اقلام انسولینی کارخانجات مختلف در داروخانه های محلی می تواند گیج کننده باشد. نه تنها انسولین کارخانجات مختلف متفاوت می باشد بلکه این ها نیز علاوه بر اسامی کریستال، ان.پی.اچ و لنت خود نام های اختصاصی وابسته به خود دارند. بعلاوه میزان خلوص انسولین از کارخانه ای به کارخانه دیگر متفاوت می باشد.

در امریکا 3 کمپانی سازنده انسولین به نام های الی لیلی، نوردیسک و اسکونیب-نوو وجود دارد. در جدول شماره 5 انواع انسولین های موجود نشان داده شده است. در این جدول همچنین منشا انسولین و میزان خلوص آنها نیز نشان داده شده است.

پزشک معالج شما نوع انسولین را مشخص خواهد کرد. بدون مشاوره با پزشک نوع انسولین را عوض نکنید. زیرا تغییر جزئی می تواند برنامه درمانی شما را به هم بزند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: