برای اندازه گیری قند ادرار وسایل مختلفی وجود دارد. انتخاب این وسایل برای تست ادرار به عهده پزشک معالج می باشد. اکثرا به صورت نوار تهیه شده اند که وقتی با ادرار تماس پیدا می کند، بر حسب وجود قند به رنگ های مختلف در می آیند. شدت تغییر رنگ به میزان قند ادرار بستگی دارد. تغییر رنگ نوار را با رنگ های مختلف روی قوطی مقایسه کرده و درصد قند ادرار مشخص می شود.

بایستی نحوه استفاده را بدقت خوانده و مراعات نمود. زمان اندازه گیری و مواظبت از وسایل تست نیز مهم می باشد. در غیر این صورت وسایل آسیب دیده و نتیجه تست نادرست می گردد. بایستی درب قوطی را بدقت بست و در محل خنک نگهداری نمود. مثلا نگهداری در حمام درست نبوده و رطوبت نوار یا قرص را خراب می کند. تاریخ انقضاء روی قوطی ذکر شده است و با سررسید آن باید دور انداخته شود. با وارد کردن نوار در محلول سودا که دارای قند بوده و همچنین در آب میوه می توان از صحت نوار مطلع گردید زیرا در صورت سالم بودن حداکثر شدت تغییر را خواهد داشت.

تست گلوکز خون

برای اندازه گیری قند خون بایستی بوسیله نیشتر یک قطره کوچک خون از نوک انگشت تهیه شود. نیشتر سوزن بخصوصی است که برای خون گرفتن از انگشت بکار می رود. اکثر مردم با نیشتر زدن به حاشیه کناری نوک انگشت خون در می آورند. انتخاب وسط نوک انگشت بهتر می باشد (نگاه کنید به شکل 16) زیرا رشته های عصبی کمی داشته و کمتر دردناک بوده بعلاوه داشتن مویرگ های کافی به راحتی خون خارج می شود.

اکثر بیماران مستقیما بوسیله نیشتر خون خارج می کنند و عده ای دیگر از طریق دستگاههای اتوماتیک نیشتر می زنند. این دستگاه دارای یک نیشتر نوک تیز است که آن را روی انگشت قرار داده و با فشار دادن دگمه بطور اتوماتیک روی انگشت ضربه می زند. می توان عمقی را که نیشتر باید در پوست فرو رود در روی دستگاه تنظیم نمود. و بدین ترتیب مطمئن بود که نیشتر در پوست عمیق تر نفوذ نمی کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: