بعد از تهیه یک قطره خون برای آزمایش قند دو روش وجود دارد. یک روش این است که قطره خون را در روی انتهای نوار قرار داده و وجود مقادیر متفاوت قند نوار نیز با داشتن معرف های شیمیایی بخصوص تغییر رنگ مختلف خواهد داد. بعد از انقضای یک زمان معین خون را از روی نوار پاک می کنیم. سپس یک مدت زمان معین دیگری را صبر می کنیم تا تغییر رنگ کامل شود. (مدتی را که باید صبر کنیم در بروشور نوار مشخص کرده اند و برای این که نتیجه دقیق گرفته شود دستورات بروشور بایستی بدقت مراعات شود). سپس رنگ ایجاد شده را با رنگ های موجود در روی قوطی یا کاغذ مخصوص مقایسه کرده و میزان قند خون را می خوانیم. این آزمایشات قند خون را در یک محدوده باریک مشخص می کند .

روش دوم این است که قطره خون را بر روی نوار یا در لوله مخصوصی گذاشته و با استفاده از دستگاه گلوکومتر (گلوکز سنج) میزان قند آن را اندازه می گیریم. این دستگاهها قند خون را بعد از سنجش بصورت عدد نشان می دهد . بعضی از این دستگاهها نتایج سنجش های مختلف و متعدد را در حافظه خود نگاه داشته و آن را بصورت نواری که نتایج را روی آن نوشته شده است، پس می دهد.

پرستار و راهنما یا پزشک معالج نوع روش مناسب سنجش را برایتان انتخاب می کنند و نحوه استفاده از دستگاه را مشخص خواهند کرد.

اگر چه از طریق این نوارها یا دستگاههای گلوکومتری می توان قند خون را بدقت اندازه گرفت اما اگر اشتباهی در تکنیک رخ دهد، نتایج نیز غلط می گردند. یکی از اشتباهات شایع این است که خون بطور صحیحی در نوک نوار قرار نگیرد. قطره خون بایستی درشت باشد زیرا وقتی نوک نوار بطور کاملی آغشته نگردد و یا اگر خون کاملا پاک نگردد و یا وقت مقرره بخوبی مراعات نشود نتایج اشتباه خواهد بود. اگر دستگاه نیز دارای نقص باشد باز نتایج اشتباه خواهد بود. همچنین دستکاری غلط و عدم مواظبت نیز نتایج تست را متزلزل می کنند. درست مانند نوار تست ادرار با انقضای تاریخ مصرف باید دور انداخته شوند.

برای آگاهی از صحت این تست ها گاهی بایستی در زمان واحد قند خون را هم در آزمایشگاه و هم با تست های خانگی سنجیده و آنها را با هم مقایسه بکنیم. 15%-10% نتایج گلوکومتری بایستی مشابه نتایج آزمایشگاهی باشد و 20% نتیجه تست های نواری نیز بایستی مشابه نتایج آزمایشگاهی باشد. محلول های تجارتی گلوکز در غلظت های مختلف وجود دارند که برای بررسی صحت تست ها بکار می روند.

نتایج تست

مقدار طبیعی قند خون در هنگام ناشتا در افراد غیر دیابتی کمتر از 115 میلی گرم در صد می باشد. همچنین مقدار طبیعی قبل از وعده غذاهای اصلی و دو ساعت بعد از خوردن غذا بایستی کمتر از 140 میلی گرم باشد. از آنجایی که مقادیر قابل قبول برای افراد دیابتی قدری بالاتر می باشد لذا پزشک شما ممکن است معیارهای متفاوتی را پیشنهاد کند. یادداشت نتایج تست به شما و پزشک معالج کمک خواهد کرد تا تغییرات لازم را در تنظیم دیابت به عمل آورید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: