بسیاری از بیماران دیابتی غیر وابسته به انسولین به دز مخلوط دو گانه نیاز ندارند. بعضی می توانند تنها با تزریق دز منفرد انسولین حد واسط صبحگاهی بیماری خود را کنترل کنند. اگر شما نیز از یک دز قبل از صبحانه استفاده می کنید دیگر نیاز نیست که 4 بار قند خون خود را تست کنید و تست قبل از صبحانه و شام کافی خواهد بود. اگر تست قبل از صبحانه طبیعی باشد، نشان می دهد که قند خون شما در طی 24 ساعت رضایت بخش بوده است. نتیجه طبیعی قبل از شام نشان می دهد که انسولین ان.پی.اچ قبل از صبحانه قادر بوده است قند خون را در ساعات روز کنترل نماید. پرستار راهنما و پزشک معالج برنامه تستی مناسب برای شما تنظیم خواهند کرد.

برنامه تست شما هر چه باشد بایستی نتایج تست ها را در دفترچه بخصوصی که مخصوص این کار است، یادداشت کنید. یادداشت تست مانند انجام تست مهم می باشد.

اگر در برنامه درمانی شما قبل از شام انسولین حد واسط وجود دارد بایستی ماهی چند مرتبه بین ساعات 3-2 نصف شب نیز تست های خود را انجام دهید. خواه دیابتی وابسته به انسولین یا غیر وابسته به انسولین باشید این کار باید انجام گیرد. با این تست می خواهیم از میزان قند خون در اوج اثر انسولین قبل از شام آگاه باشیم. انجام این تست بسیار مهم می باشد زیرا در ساعات نصف شب در اوج اثر انسولین قند خون بدون این که بیدار شوید ممکن است شدیدا کاهش یابد.

اطلاعات حاصله از تست ها به طرق مختلف به کنترل بیماری شما کمک می کند. با یک افزایش یا کاهش قند خون پیشگیری های لازم برای جلوگیری از تکرار آن به عمل خواهد آمد. یک چنین نوسانات قند خون ممکن است به علت کاهش انسولین، افزایش دریافت غذا، کاهش دریافت غذا، افزایش فعالیت بدنی، افزایش دز انسولین و یا به دلیل اشتباهات دیگری باشد. وقتی چنین نوساناتی در قند خون مشاهده کردید بایستی برای پیشگیری از نوسانات بعدی علت آن را یافته و برطرف کنید.

از روی نتایج تست همچنین از نحوه نوسانات روزانه قند در ساعات بخصوص روز آگاه خواهید بود. بدین ترتیب قادر خواهید بود که در دز انسولین دریافتی یا مقدار غذای خود تغییرات مناسبی انجام دهید. مثلا اگر قند خون قبل از شام بیشتر باشد بایستی دز انسولین حد واسط قبل از صبحانه را افزایش داد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: