این راهنمایی ها برای مواردی است که علی رغم احساس بهبودی قند خون شما بالا می باشد.

1- اگر در طی سه روز متوالی نتیجه دو تست و یا بیشتر در روز بالا باشد. ابتدا تستی را که در اوایل روز بیشتر نشان داده است، تنظیم کنید. به استثنای این که پزشک معالج تجویز کند سعی نکنید در یک نوبت بیشتر از یک دز یا یک نوع انسولین را تغییر دهید.

2- بعد از این که دز انسولین را تغییر دادید 3 روز صبر کنید تا نتیجه تست ها بهتر شود. اگر بعد از انقضای 3 روز نتایج تست ها بهتر نگردید برای بار دوم به همان مقدار انسولین را بیشتر کنید. بدون مشاوره با پزشک دز انسولین خود را برای بار سوم بیشتر نکنید.

3- بدون تست ساعات 3-2 بعد از نصف شب هیچ وقت دز انسولین حد واسط موقع خواب یا قبل از شام خود را افزایش ندهید. زیرا در غیر این صورت ممکن است از هیپو گلیسمی های شبانه بی خبر باشید.

4- تا مادامی که مطمئن نیستید که افزایش قند خون ثانوی به بازتاب نمی باشد دز انسولین را افزایش ندهید

5- به استثنای مواردی که واکنش انسولینی دارید یا پزشک توصیه کرده است دز انسولین خود را کم نکنید.

6- موارد ویژه:

الف-اگر قند خون 240 میلی گرم و یا بیشتر بوده و قند ادرار 1% یا بیشتر است ادرار را از نقطه نظر کتون تست کنید. اگر کتون موجود باشد بلافاصله به پزشک پرستارراهنما مراجعه کنید.

ب-اگر قند خون 400 میلی گرم یا بیشتر بوده و قند ادرار 5% و یا بیشتر است بدون در نظر گرفتن کتون ادرار به پزشک یا پرستار راهنما مراجعه کنید. ج-اگر قند خون 240 میلی گرم و یا بیشتر است و ادرار 1% یا بیشتر می باشد و شما بیمار می باشید به راهنمای روزهای بیماری مراجعه کنید. راهنمایی های ویژه برای روزهایی که احساس بهبودی می کنید

(به استثنای موارد اضطراری از این راهنمایی ها استفاده نکنید. مگر این که پزشک معالج یا پرستارراهنما آنها را برای رفع نیازهای مخصوص شما توصیه کرده باشند. اگر تعدیل دز انسولین برایتان آسان نبوده و یا به آموزش بیشتری نیاز دارید با پرستار راهنما یا پزشک معالج تماس بگیرید).

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: