انسولین حد واسط (ان.پی.اچ یا لنت) قبل از صبحانه:

1- اگر برای 3 روز متوالی تست های قبل از شام بالاتر نشان می دهند:

اگر دز انسولین دریافتی تان کمتر از 10 واحد می باشد صبح روز چهارم یک واحد دز انسولین را بیشتر کنید. اگر دز انسولین دریافتی شما 10 واحد و یا بیشتر می باشد صبح روز چهارم 2 واحد اضافه کنید.

2- اگر در طی 3 روز متوالی تست های قبل از صبحانه، نهار و موقع خواب بیشتر نشان داده ولی تست قبل از شام قابل قبول باشد به پزشک خود اطلاع دهید. زیرا در این صورت ممکن است به یک دز از انسولین دیگر نیاز داشته باشید.

نوع دز

انسولین کوتاه اثر (کریستال) و انسولین حد واسط (ان.پی.اچ و یا لنت) قبل از صبحانه

1- اگر برای 3 روز متوالی تست قبل از شام بیشتر نشان می دهد:

اگر دز انسولین ان.پی.اچ دریافتی شما کمتر از 10 واحد است صبح روز چهارم 1 واحد آن را بیشتر کنید. اگر دز ان.پی.اچ دریافتی شما 10 واحد و یا بیشتر باشد، صبح روز چهارم 2 واحد اضافه کنید.

2- اگر برای 3 روز متوالی تست قبل از نهار بالا باشد:

در صورتی که دز انسولین کریستال کمتر از 10 واحد می باشد صبح روز چهارم انسولین کریستال را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز انسولین دریافتی 10 واحد و یا بیشتر است صبح روز چهارم دز انسولین کریستال را 2 واحد بیشتر کنید.

3- اگر نتایج تست های قبل از صبحانه و موقع خواب برای 3 روز متوالی بالا بوده ولی تست قبل از شام قابل قبول باشد، با پزشک خود مشاوره کنید. زیرا ممکن است برای عصر نیز یک دز انسولین توصیه کند.

نوع دز

انسولین حد واسط (ان.پی.اچ و یا لنت) قبل از صبحانه و قبل از شام یا موقع خواب

1- اگر تست قبل از شام برای 3 روز متوالی بالا باشد:

در صورتی که دز انسولین صبحگاهی کمتر از 10 واحد باشد، صبح روز چهارم دز را 1 واحد بیشتر کنید. اگر دز انسولین صبحگاهی 10 واحد و یا بیشتر باشد صبح روز چهارم دز آن را 2 واحد بیشتر کنید.

2- اگر نتایج تست قبل از صبحانه برای 3 روز پی در پی بالا باشد:

در صورتی که دز فعلی کمتر از 10 واحد باشد، دز انسولین عصر روز چهارم را 2 واحد بیشتر نمایید.

3- اگر تست قبل از نهار یا تست موقع خواب برای 3 روز متوالی بالا بوده و تست صبحانه و قبل از شام قابل قبول می باشد با پزشک خود تماس بگیرید. ممکن است به انسولین کوتاه اثر نیاز داشته باشید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: