گاهی کاهش قند خون به دلیل ازدیاد و اضافه بر نیاز انسولین می باشد. اگر علت چنین است باید دز انسولین را کم کرد. برخلاف مواردی که قند خون بیشتر بود، در این حالت جهت تصحیح دز نبایستی منتظر ماند تا 3 روز قند خون پایین بیفتد. اگر قند خون ولو برای 1 بار بطور غیر عادی کاهش یافت بایستی روز دیگر دز انسولین کم گردد. راهنمایی های عمومی و خصوصی به شرح زیر می باشند:

راهنمایی های عمومی

1- قبل از این که به کاهش دز انسولین اقدام نمایید مطمئن باشید که علت قابل توجیه دیگری برای کاهش قند خون وجود ندارد. کاهش غیر طبیعی قند ممکن است به علت عدم مراعات ساعات تغذیه، تاخیر یا فراموش کردن وعده غذایی، کم خوردن، انجام ورزش های شدید بدن این که دز انسولین کم گردد، خوردن غذای اضافی و گاهی به علت اشتباه در محاسبه دز انسولین بوجود می آید. اگر علت کاهش قند خون مربوط به علل فوق باشد نبایستی دز انسولین را کم کنید بلکه باید به رفع معایب فوق اقدام نمایید.

(توجه: 1-گاهی عدم تکان دادن یا غلطانیدن شیشه انسولین قبل از به سرنگ کشیدن علت مهمی برای پیدایش واکنش های ثانوی به کاهش قند می باشد. زیرا هر روز کریستال های انسولین در ته شیشه بیشتر تغلیظ گشته و به ظاهر با کشیدن 30 واحد ممکن است 80 واحد و یا بیشتر دریافت کنید.

2-هم چنین اگر به علت نازک بودن نسج زیر جلدی و یا نیشگون نگرفتن پوست به هنگام تزریق انسولین وارد عضله گردد، جذب بسیار سریع بوده و واکنش شدید انسولینی بوجود می آید.

2- تغییرات دز انسولین به نوع انسولین، ساعات تزریق انسولین و ساعاتی در روز که واکنش انسولینی ظاهر شده است، بستگی دارد.

3- اگر در طی روز دو یا چند واکنش کاهش گلوکز وجود دارد ابتدا دز انسولین را برای واکنشی که زودتزر ایجاد شده است، تنظیم کنید. هیچ وقت در 1 مرحله بیشتر از 1 دز یا 1 نوع انسولین را تغییر ندهید. مگر این که پزشک معالج از شما بخواهد.

4- اگر روز بعد از تغییر دز بهبود در وضع گلوکز بوجود نیامد، روز دیگر به همان اندازه روز قبل انسولین را کم کرده و با پزشک خود مشاوره کنید.

توجه: اگر برنامه کاهش وزن در پیش دارید نیز می توانید از راهنمای کاهش دز انسولین استفاده کنید. به شرطی که دو حالت زیرین در بین باشد:

1- وزن ثابت یا در حال کاهش است.

2- قند خون 120-70 میلی گرم و یا 3 روز متوالی کمتر از این مقدار باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: