مقدار انسولین کریستال اضافی که بایستی در روزهای بیماری دریافت دارید، به دز انسولین روزهای عادی بستگی دارد. اگر قد خون بالا بوده و کتون نیز وجود دارد. دز انسولین کریستال اضافی 20% یا معادل 5/1 دز معمولی می باشد. برای یافتن دز انسولین کریستال تمام واحدهای انسولینی که در طی 24 ساعت دریافت می کنید، بر عدد 5 تقسیم کنید. اگر کتون موجود نباشد دز انسولین کریستال اضافی روزهای بیماری 10% یا 10/1 کل واحدهای انسولینی دریافتی 24 ساعت می باشد. به عبارت دیگر اگر تعداد کل واحدهای 24 ساعته انسولین را بر 10 تقسیم کنید، دز کریستال لازم بدست می آید (البته این مقادیر در جاسلین کلینیک بکار می روند و پزشک معالج شما ممکن است فرم دیگری پیشنهاد کند).

در زیر 3 مثال از این که در روزهای بیماری چگونه دز انسولین را حساب کنیم ذکر می کنیم.

مثال ها:

1- دز عادی روزانه: 30 واحد ان.پی.اچ قبل از صبحانه. اگر قند خون بالا و کتون وجود دارد 30 را بر 5 تقسیم کنید 6 واحد انسولین کریستال برای روز بیماری بطور اضافی ضروری است. اگر قند خون بالا بوده ولی کتون وجود ندارد عدد 30 را بر 10 تقسیم کرده و دز کریستال اضافی معادل 3 واحد خواهد بود.

2- دز عادی روزانه: 10 واحد انسولین کریستال و 50 واحد ان.پی.اچ قبل از صبحانه است. 60=50+10 اگر قند خون بالا و کتون وجود دارد 60 را بر 5 تقسیم کرده و دز انسولین کریستال اضافی معادل 12 واحد می باشد. اگر قند خون بالا ولی کتون وجود ندارد 60 را بر 10 تقسیم کرده و دز انسولین کریستال اضافی معادل 6 واحد می باشد.

3- دز عادی روزانه: 6 واحد کریستال به اضافه 24 واحد لنت قبل از صبحانه و 10 واحد لنت قبل از شام است. 40=10واحد+24واحد+6واحد اگر قند خون بالا و کتون وجود دارد 40 تقسیم بر 5 دز کریستال اضافی روز بیماری معادل 8 واحد است. اگر قند خون بالا و کتون وجود ندارد 40 تقسیم بر 10 مساوی با 4 واحد است. دز اضافی انسولین کریستال را می توانید با انسولین معمولی روزانه خود در یک سرنگ مخلوط کرده و یک جا تزریق کنید. اگر نحوه مخلوط کردن آنها را نمی دانید آنها را جداگانه تزریق کنید.

بعد از این که دز اضافی روز بیماری را تزریق کردید 4-3 ساعت بعد مجددا تست کنید. اگر قند خون 240 میلی گرم کمتر باشد، علی رغم وجود کتون دیگر تزریق نکنید. اما اگر قند خون بیش از 240 باشد، بدون در نظر گرفتن وجود کتون همان دز را مجددا تزریق کنید. 4-3 ساعت دیگر باز تست کنید اگر شرایط شما بهبود نیافته است، با پزشک خود تماس بگیرید. بدون مشاوره با پزشک دز سوم انسولین کریستال روز بیماری را هیچ وقت بکار نبرید.

گاهی عده ای از بیماران در روزهای بیماری در تزریق انسولین اضافی تردید می کنند. اگر در مورد مقدار تزریق انسولین شک دارید با پزشک خود تماس بگیرید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: