آلودگیها و ناخالصی های آب که منشاء ایجاد و انتقال بسیاری از بیماریهاست، به قرار زیر می باشد :

الف- آلودگیهای میکروبی آب : مهمترین بیماریهایی که از طریق آشامیدن و مصرف آب الوده ممکن است به انسان سرایت کند عبارتند از : بیماریهای عفونی و انگلی مانند :حصبه، وبا، اسهال خونی و خون شاشی (بیلارززیور)، که گاهی به صورت همه گیر شیوع می یابند و علت اصلی انتشار آنها آلوده شدن آب به مواد دفعی (استفراغ، مدفوع، ادرار) بیماران است. در کشورهای روبه رشد ضایعات و مرگ و میر حاصل از این بیماریها هنوز رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد.

ب- ناخالصی های آب : اگر برخی از ترکیبات شیمیایی به مقدار زیادتر از حد مجاز در آب مصرفی موجود باشند سبب بروز بیماریها و اختلالاتی به عنوان مثال دو نمونه از این ترکیبات ذکر می گردد :

1- فلوئورها : در آبهای زیر زمینی به طور طبیعی ممکن است فلوئور وجود داشته باشد، چنانچه مقدار فلوئور در آب مصرفی بیشتر از حد مجاز ( 3 میلی گرم در لیتر) باشد به مینای دندان آسیب می رساند و سبب تغییر رنگ آن می شود. باید دانست که بودن فلوئور به مقدار کم در آب (8/0 تا 7/1 میلی گرم در لیتر) برای دندانها مفید است و سبب می شود که میزان بروز پوسیدگی دندان در کودکانی در دندانهای دائمی آنها در حال نمو است، 60 درصد کمتر می شود.

2- نیترات ها: این مواد از اکسیده شدن آمونیاک حاصل از تجزیه و فساد مواد آلی در آب تولید می شوند و یا چنانچه آب از زمینهای زراعتی که کود شیمیایی به آنها اضافه شده، عبور کند مقدار زیادی نیترات خاک را با خود حمل می کند. آشامیدن آبی که نیترات آن زیاد باشد در کودکان ایجاد بیماری خونی خاصی می کند که این بیماری خونی در بچه های کوچک و شیرخواران ممکن است که کشنده باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: