در بسیاری از کتابهای تاریخ و باستانشناسی، به شیوه های خاص استحمام برمی خوریم. از جمله حمامهای فامیلی و جمعی که در بسیاری کشورها متداول بوده و هم اکنون نیز در پاره ای نقاط معمول است. برای مثال در ژاپن حمام فامیلی مرسوم است. به این معنی که همه افراد خانواده باهم حمام می کنند.

در گذشته، اشرف آشور با انواع گیاهان و روغنهای گیاهی حمام می کرده اند. در این قوم، پاکیزگی نشانه تشخیص و بزرگی بوده است و سران قوم بیش از دیگران حمام می کرده اند.

اشراف اشور حمامهایشان را از مرمر می ساختند. حمام معروف «کاراکالا» که در زیبایی و شکوه مشهور است، به این زمان تعلق دارد و نمایشگر این واقعیت است که سران قوم آشور تا چه اندازه به پاکیزگی و حمام کردن توجه داشته اند.

رومیهای باستان، به ویژه ثروتمندانشان نیز ازگیاهان و روغنها و املاح گوناگون در حمامهایشان بهره می گرفته اند.

سرخ پوستان در بهره گیری از گیاهان بسیار پیشرفته بوده اند، تا آنجا که در بسیاری موارد می توان از تجربیشان استفاده کرد.

اروپاییها و آسیاییها، به ویژه مردم خاور دور نیز در مورد گیاهان تجربیات گرانبهایی داشته اند.

زنان بنام تاریخ به ارزش گیاهان پی برده بودند و از آنها استفاده می کرده اند. برای مثال کاترین کبیر، ملکه روسیه، با چند نوع گیاه آرامبخش اعصاب و نرم کننده پوست، حمام می کرده است. مادام دو پمپادور هم که از زنان معروف فرانسه بوده است هرروز با گیاهان خاصی حمام می کرده است. او برای جمع آوری گیاهان مورد نظر، گروهی را مأمور کرده بود تا در سراسر فرانسه جستجو کنند و گیاهان دلخواهش را بیایند. در آن زمان، حمام روزانه مرسوم نبود و می گویند لوئی پانزدهم هم همیشه نگران بوده است که مبادا مادام پمپادور در اثر حمام روزانه زیباییش را از دست بدهد و از اینکه می دیده است این خانم زیباییش آب رفتنی نیست خیلی تعجب می کرده است!

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: