برای ماساژ گوش، می توانید یکی از راههای زیر را انتخاب کنید: شما می توانید ابتدا روی یک گوش کار کنید و بعد گوش دیگر، اما اگر همزمان، هر دو گوش را هم ماساژ دهید اشکالی ندارد.

سر انگشتان خود را ابتدا با چندین بار بالا و پایین پشت گوش را در محلی که با سر در ارتباط است ماساژ دهید. بعد با طول انگشت چندین بار به آرامی پشت و جلو گوش را به فرم 7 دور بزنید.

پس از آن، قسمت بیرونی گوش را بین انگشتان شست و اشاره خود بگیرید و به آرامی فشار دهید. از قسمت بالای گوش (نزدیک کاسه سر) کار را آغاز کنید و به طرف پایین گوش (لاله گوش) ادامه دهید.

با سرانگشتان به آرامی داخل گوش را ماساژ دهید. از سوراخ گوش انگشت را کمی وارد کنید و اطراف آن را ماساژ دهید. اگر تاکنون روی یک گوش کار کرده اید، همین حرکات را روی گوش دیگر انجام دهید.

در پایان از ماساژ گیرنده بخواهید که به صدای درون سرخود گوش دهد. بعد به آرامی سوراخهای گوش او را با انگشتهایتان بگیرید. مطمئن شوید که هر دو گوش را همزمان گرفته ایدف چون اگر یک گوش را ببندید، به نتیجه مطلوب نمی رسید! حدود 15 تا 30 ثانیه گوشها را بسته نگهدارید. ممکن است این کار به نظر بعضی بیهوده و یا خنده دار جلوه کند، اما به من اعتماد کنید! ضرری نمی بینید و چیزی از دست نمی دهید!

2. این حرکت ممکن است کمی غیرعادی و عجیب جلوه کند، اما کاملا بی خطر است و اثر بسیارخوبی دارد. می توانید حرکت را آغاز کنید: ابتدا چهره ماساژ گیرنده را با کف دو دست بپوشانید، به طوریکه برآمدگی کف دستها روی پیشانی و انگشتها به طرف چانه قرار گیرد. چند لحظه به همان حال بمانید و سپس دستها را به طرف پایین سر دهید. بعد به طرف بالا و پشت گوشها بروید، به طوری که انگشت کوچک دستتان به طرف میز باشد. بعد، کمی فشار دهید. دستها را روی گوشها نگذارید و روی آنها فشاری وارد نکنید. آرنجها را مستقیم نگهدارید تا نیروی لازم برای فشار دادن داشته باشید.

فشار را به مقدار کم شروع کنید و به تدریج بر میزان آن بیفزایید، به شکلی که گویی می خواهید دو دست را به هم بچسبانید. اگر قدرت بدنی زیادی دارید، بهتر است از این حرکت چشم بپوشید و کوشش نکنید زود بازوی خود را به ماساژ گیرنده نشان دهید! بعد به تدریج از شدت فشار بکاهید تا به حداقل برسد. چند لحظه دستها را در همانحال نگهدارید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: