انگشتهای دست راست را مطابق شکلهای 20 و 21 دایره وار روی پشت گردن با اندکی فشار حرکت دهید، از پشت گردن به طرف محل رویش موهای سر پیش بروید، فشار آرامتری وارد سازید، به طرف پایین گردن بیایید و از زیر گوش تا گردن را به آرامی ماساژ دهید.

این حرکات هم برروی سمت چپ ماساژ گیرنده انجام می شود و سر او هنوز روی دست چپ شما تکیه دارد.

در حالیکه سر ماساژ گیرنده هنوز روی دست چپ شما قرار دارد، با دست راست خود محل اتصال گردن و پشت جمجمه او را پیدا کنید. انگشتان خود را به صورت دایره های کوچکی، درست زیر این قسمت به حرکت در آورید و فشار دهید.

با بلند کردن سر ماساژ گیرنده و خم کردن آن به طرف جلو، ماساژ گردن را تمام کنید. سر را مطابق شکل 23 تا آنجا که ممکن است به طرف جلو هل دهید. برای این کار از دو دست استفاده کنید. این حرکت را بسیار آرام انجام دهید. اگر مقاومتی حس کردید، به ویژه زمانی که چانه با سینه برخورد می کند، لحظه ای صبر کنید و بعد سر را به آرامی به جلو برانید سپس سر را به جای اولش باز گردانید. یک یا دو بار دیگر این کار را تکرار کنید. اگر سر با هل دادن آرام به جلو خم نمی شود، به هیچ وجه زورآزمایی نکنید! در اینصورت سر را عقب ببرید و به حال طبیعی روی میز (یا زمین) قرار دهید.

اکنون فقط پوست سر مانده است. سر را بلند کنید و به طرف چپ برگردانید و دست خود را به شکل پنجه در آورید و با انگشتها فشار نسبتاً شدیدی بر سمت راست سر وارد آورید و پوست سر را به شکل دورانی (دایره های کوچک) ماساژ دهید. بکوشید با نیروی بیشتری این کار را انجام دهید، به طوریکه پوست سر استخوان حرکت کند. چندین بار دست را بالا و پایین ببرید و کار مدتی را ادامه دهید. هنگامی که ماساژ سمت راست سر تمام شده حرکاتی را که بر روی سمت راست انجام شده است، بر روی سمت چپ تکرار کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: