استخوان جناغ ماساژ گیرنده را با سر انگشت اشاره و شست بگیرید، به طوریکه شست روی یک ظرف استخوان و انگشت اشاره روی طرف دیگر استخوان قرار گیرد.

دستها را ابتدا به طرف یکدیگر و سپس در خلاف جهت به کندی حرکت و فشار دهید.

با سر انگشتها بالای سینه را ماساژ دهید. حرکات را به شکل دورانی و با فشار انجام دهید. ماساژ را از زیر گردن شروع کنیدو در تمام سطح بالای سینه، دستها را به حرکت در آورید.

دستها را مشت کنید و از وسط قفسه سینه مشتها را با فشار و به کندی، به صورت افقی در سطح بالای سینه به حرکت در آورید.

اکنون به طرف شکم بیایید و در حالیکه جا به جا می شوید تا دسترسی بیشتر و بهتری داشته باشید، یک دست را روی بدن نگهدارید تا تماس با ماساژ گیرنده قطع نشود. از او بخواهید زانوهایش را خم کند و بالا بیاورد. برای این کار می توانید از یک بالش هم استفاده کنید. بالش را زیر زانو های ماساژ گیرنده بگذارید تا بالا برود، اما اگر خودش این کار را انجام دهد و از بالش کمک گرفته نشود، بهتر است.

اکنون در سمت راست بدن او قرار گیرید و ابتدا با دست چپ دایره وار روی شکم ماساژ گیرنده، دست را حرکت دهید. حرکت دست باید در جهت عقربه های ساعت باشد.

پس از یک دایره، دست راست را هم روی شکم بگذارید. با دست چپ حرکات دورانی را ادامه دهید و بالا و پایین شکم را ماساژ دهید. با دست راست مطابق شکل 35 با حرکات نیم دایره بی در جهت مخالف دست چپ، روی استخوان زیر شکم کار کنید. پس از هر شش بار حرکت دست چپ، یکبار دست راست را در جهت گفته شده حرکت دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: