• عینک همواره به عنوان یک مانع که باعث ایجاد مشکلات رو به افزایش در سرراه عمل تطابق می شود، شناخته شده است.
  • تطابق چشمها به نور و تاریکی و رنگها برای سلامتی شبکیه چشم ضروری است. در صورت استفاده از عینکهای رنگی این عمل به صورت ناقص انجام می گیرد که یکی از عوامل جدا شدن شبکیه از چشم نیز همین مسئله است.
  • عینکهای رنگی از اثر تحریک کننده اشعه نورانی جلوگیری می کند و حتی عینکهای غیر رنگی نیز در موارد خاص این کار را انجام می دهد.
  1. آیا باید عینکها را شکست ؟از هنگام شروع درمان طبیعی بهتر است هر زمانی که امکان دارد عینک را کنار بگذاریم، در این صورت زودتر نتیجه می گیریم.در اینجا ما دو راه حل مناسب به کسانی که نمی توانند یکباره عینک را کنار بگذارند، پیشنهاد می کنیم :
  2. در عین حال در همه موارد امکان کنار گذاشتن عینک بدون تغییر و تحول وجود ندارد و گاهی اوقات استفاده از آن اجباری است (مثلاً در کارهای بسیار دقیق یا رانندگی در شب و غیره)
  3. هنگامی که یک فرد عینکی واقعا می فهمد که عینک چه نقش مضری دارد و به او فقط درمان موقت می دهد، می خواهد عینک خود را همان جا خرد کند. ولی آیا می توان بدون هیچ تغییر و تحولی این کار را انجام داد ؟ و در آن صورت توقع ما زیاد نخواهد بود ؟
  1. عینک خود را نگاه دارید، اما به تدریج نمره شیشه های آن را ضعیف و ضعیفتر نمایید، تا زمانی که دیگر به راحتی بتوانید آن را کنار بگذارید.
  2. سعی کنید هر روز به مدت بیشتری از عینک دوری نمایید.در هرحال هیچگاه در حین تمرین از عینک استفاده نکنید و اما در رابطه با عینکهای رنگی، تنها باید در بعضی موارد مانند مواقعی که نور خورشید از روی آب یا برف یا شن منعکس می شود و با اینکه خورشید از روبرو می تابد، برای رانندگی و غیره از آن استفاده نمود. بعضی از متخصصان بهداشتی عینکهای رنگی را به صورت استثنایی در ارتباط با برخی از ناراحتیها مانند ورم عصب بینایی توصیه می کنند. و البته در همین حالت نیز نباید آن را به عنوان یک اصل ثابت مورد استفاده قرار داد. و در آن صورت نیز باید از کیفیت شیشه آن مطمئن بود که بدون انحراف و کمی فرورفته باشد.
  3. نتیجه هرچه که باشد (هردو چشم می توانند خود را با یکدیگر تنظیم نمایند) چشم تدریجاً به آن عادت می کند. اغلب نتیجه این کار پس از چند هفته تعجب آور است. برای اینکه باور کنید، کافی است در آن هنگام عینکی را که ابتدا از آن استفاده می کرده اید، بزنید. در آن صورت خواهید دید که بسیار قوی است.

آیا باید عینکها را شکست؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: