کف دست ماساژ گیرنده را با دست چپ خود بالا ببرید. دست راست خود را مشت کنید و کف دست ماساژ گیرنده را ماساژ دهید. بدون آنکه به طرف انگشتها بروید، کف دست را با حرکات دایره وار فشار دهید.

در همان محل کف دست کار کنید و پشت دست را با انگشتها و کف دست را با شست بگیرید، محکم فشار دهید و با حرکات دورانی، منطقه را ماساژ دهید. این کار را تا برآمدگی کف دست، به طرف مچ ادامه دهید، اما مچ را ماساژ ندهید.

بعد انگشت کوچک دست چپ خود را بین انگشت اول و دوم او و انگشتهای چهارم و وسط دست چپ خود را بین انگشت اشاره و شست او و وانگشت اشاره دست چپ خود را در طرف دیگر شست او قرار دهید. در همان زمان انگشت کوچک دست راست خود را بین انگشت اشاره و چهارم او و انگشت چهارم دست راست خود را بین انگشت چهارم و انگشت کوچک بگذارید و انگشت وسط و اشاره خود را در طرف دیگر انگشت کوچک قرار دهید. متوجه شدید؟ اکنون تا انجا که می توانید انگشتها را به عقب برگردانید، اما زیاد زورورزی نکنید و انگشتهای بنده خدا را نشکنید! اکنون در همان حال که انگشتها به عقب خم شده اند، روی کف دست، با سر شست کار کنید. محکم فشار دهید و با صبر و حوصله همه قسمتهای کف دست را ماساژ دهید.

اکنون روی پشت دست کار کنید. با سرنوشت پشت دست ماساژ گیرنده تا مچ او را ماساژ دهید. به تمام استخوانهای نازکی که زیر شست خود حس می کنید، توجه داشته باشید.

این حرکت ابتدا قدری مشکل به نظر می رسد، کف دست او را با دو دست بگیرید. وسط دست را برآمدگی دستهای خود فشار دهید و در همان حال زیر دست را با انگشتهای خود ماساژ دهید. اکنون به کف وروی دست فشار محسوسی وارد کنید. بعد بسیار آهسته برآمدگی کف دستهای خود را از وسط دست به طرف کناره ای دست او پیش ببرید. این حرکت را سه بار تکرار کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: