به پهلو و روی یک پای ماساژ گیرنده روغن بمالید. برای حرکت اصلی روی پا، جای قرار گرفتن شما اهمیت زیادی دارد، اگر روی میز کار می کنید، در کنار ماساژ گیرنده (طرف راست) با زاویه 45 درجه بایستید. وزن خود را روی پای او نیندازید و پای چپ خود را کمی دورتر قرار دهید. اگر روی زمین کار می کنید، در طرف راست او زانو بزنید و روبه روی سر او قرار گیرید، به طوری که با زانوی او موازی باشید.دست راست خود را مطابق شکل 59 روی قوزک پای ماساژ گیرنده قرار دهید، به طوریکه انگشتها به طرف میز باشد و دست چپ، درست پهلوی دست راست و در خلاف جهت یکدیگر باشند و شست یک دست در کنار انگشت کوچک دست دیگر قرار گیرد.

اکنون هر دو دست را به طرف بالا سر دهید. حرکت باید به آهستگی و با فشار انجام شود. در قسمت زانو فشار زیاد وارد نکنید، اما پس از آن فشار را افزایش دهید. اگر روی زمین کار می کنید می توانید کمی خود را به جلو بلند کنید و وزن خود را روی پا نیندازید. در بالای ران دستها را از هم جدا کنید. دست چپ را به طرف بالا حرکت دهید تا به استخوان باسن برسد و پس از خط باسن به طرف میز جهت پیدا کند. به محض اینکه انگشتهای شما با میز برخورد، با دست چپ به طرف پایین پا حرکت کنید. در همان زمان دست راست شما با حرکت آرامی به طرف وسط ران حرکت می کند و بعد مستقیم به طرف میز- در حد فاصل دو پا می آید و در این حال دست راست هم آماده است که به طرف پایین پا پیش برود هر دو دست را در امتداد پا به طرف قوزک پیش ببرید. از فشار کمتری استفاده کنید. وقتی به محل قوزک پا رسیدید، حرکت را از سر بگیرید.

دست چپ خود را روی ساق پای ماساژ گیرنده بین قوزک و زانو قرار دهید، به طوریکه سرانگشتها به طرف زانو باشد. با دست دیگر از قوزک پا به طرف زانو بالا بروید و برگردید. دست چپ همچنان در محل خود بی حرکت بماند و با دست راست، بدون تغییر فشار، بالا و پایین بروید. حرکت را دوباره تکرار کنید. این بار دست راست را در کنار داخلی ساق پا به همان شکل دست چپ ثابت نگه دارید و با دست چپ در مسیر قوزک زانو و بالعکس حرکت کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: