و اما زانو! حرکت زانو بسیار ساده است. شستها را به طور ضربدر روی خط پایین زانو بگذارید. بعد با شست دست چپ اطراف زانو را دور بزنید و به طرف راست بیاییدو یک دور کامل بچرخید. شیاری در زیر زانو حس می کنید. در این محل فشار کمی وارد کنید. اکنون با شست چپ همین کار را تکرار کنید و مطابق عملیات اصلی را روی زانو انجام دهید. دو شست را جدا از هم روی زانو بگذارید.

اول آنها را به یک طرف زانو در حرکت آورید و بعد در بالا ضربدر کنید و خلاف جهتی که شروع کرده اید، شستها را از دو طرف پایین بیاورید. در پایین خط زانو دوباره آنها را در کنار هم بیاورید و دایره بزنید سه یا چهار بار با شستها دایره بزنید بدون آنکه شستهای خود را از روی زانو بردارید. بعد آهسته شروع به ضربه زدن کنید و با نوک انگشتهای هر دو دست این کار را انجام دهید. بعد حرکت را با یک مالش ملایم هردو دست پیرامون زانو تمام کنید.

زانوی ماساژ گیرنده را خم کنید، کف دستهایتان را پایین زانوی او بگذارید، به طوریکه انگشتهایتان به طرف خارج باشد. اکنون دستها را به طرف جلو و عقب حرکت دهید.

دست چپ را به طرف جلو و دست راست را به طرف عقب به حرکت در آورید و همزمان دستها را به طرف ران، پیش ببرید. همانطور تا باسن ادامه دهید و بعد با همان سرعت به طرف زانو برگردید. این حرکت را دوبار تکرار کنید.

در اینجا می توانید تمام حرکات انجام شده را بر روی پای دیگر انجام دهید و بعد بقیه ماساژ پا را ادامه دهید و یا یک را به طور کامل ماساژ دهید و پس از آن روی پای دیگر کار کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: