پا بیش از قسمتهای دیگر بدن سزاوار یک ماساژ خوب است و به همین جهت باید به طور کامل و دقیق مورد توجه قرار گیرد :

دست راست خود را مشت کنید و پای ماساژ گیرنده را محکم با دست چپ بگیرید و کف پا را ماساژ دهید. حرکات به صورت دورانی و با فشار توام باشد. همه جای کف پا، به ویژه پاشنه پا را به خوبی ماساژ دهید.

اکنون کف پا را با شست هر دو دست بگیرید و دایره های روی پا بسازید. به آرامی پیش بروید و تمام کف پا را ماساژ بدهید. به یاد داشته باشید که هزاران عصب در این قسمت فعالیت می کند که با قسمتهای دیگر بدن در ارتباط است. در صورتیکه این کار را بدون استفاده از میز ماساژ انجام می دهید، بد نیست برای آسانتر شدن کار، یک کوسن زیر ماساژ گیرنده قرار دهید.

اکنون قسمت روی پا را ماساژ دهید. با استفاده از شستهایتان قسمت پنجه پا را ماساژ دهید. و به طرف قوزک پا پیش بروید. در این قسمت بهتر است از انگشتهای دیگر کمک بگیرید. استخوان قوزک پا را چند بار دور بزنید و ماساژ دهید.

در محل پاشنه پا با دست چپ خود پارا بگیرید و با شست و انگشتهای دست راست فشار محکمی به آن وارد کنید.

اینک نوبت به فاصله انگشتهایی پا می رسد. هریک از آنها را بگیرید و در فاصله هر دو انگشت فشاری وارد کنید.

اکنون پا را بین دو دست بگیرید و فشار دهید، درست همانطور که در ماساژ دست انجام داده اید. این حرکت را سه بار تکرار کنید. نوبت به انگشتهای پا رسیده است. با دست چپ- پا را بگیرید و با دست راست شست پا را محکم فشار دهید انگشتهای دیگر پا را هم به همین شکل ماساژ و ورزش دهید.

ماساژ پا را هم مانند ماساژ دست با یک حرکت دلنشین به پایان می بریم پا را بین دو دست خود بگیرید و لحظه ای نگه دارید تصور کنید که می خواهید انرژی خود را از طریق دستهایتان در اختیار ماساژ گیرنده قرار دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: