این قسمت را با حرکت اصلی آغاز می کنیم. این حرکات تقریباً شبیه حرکاتی است که در قسمت جلو پا به کار بردیم. دو دست را در پشت پای دوست خود بگذارید و به همان ترتیب که قبلا دست را به طرف بالا می آوردید، اکنون هم دستها را بالا بیاورید و پیش از رسیدن به باسن آنها را از هم جدا کنید. هر یک را در طرفی از پا ببرید. بعد دستها را با همان سرعت به طرف قوزک پا برگردانید، سه بار یا بیشتر این حرکت را تکرار کنید.

پشت پا را تا زانو ماساژ دهید. هر دو دست را در خلاف جهت یکدیگر حرکت دهید و از مچ پا تا زیر زانو پیش بروید.

مچ پا را بگیرید، به طوریکه شستها روی مچ پا و انگشتها به طرف میز باشد و شستها در جهت مخالف یکدیگر قرار گیرند. اکنون دستها را به طرف بالا سر دهید و در ضمن حرکت، فشار آرامی وارد آورید. درست هنگامی که به زانو رسیدید، متوقف شوید. در این قسمت کوچکترین فشاری وارد نکنید. بعد دستها را به طرف پایین سر دهید. سه بار بالا و پایین بروید، بعد قسمت بالای زانو تا ران به همان شکل ماساژ دهید. این کار را سه بار تکرار کنید.

اکنون با کمک برآمدگی سر شستها، ماهیچه ساق پا را ماساژ دهید. این حرکات را در تمام سطح پشت پا انجام دهید.

با انگشتها به آرامی پشت پا را ماساژ دهید. در این منطقه انگشتها باید آرام حرکت کنند و دایره های کوچکی بسازند

قسمت بالای زانو را از قسمت داخلی ران شروع کنید، به طوریکه کف دستها در ارتباط با پا و سر انگشتها به طرف میز باشد، به آرامی فشار وارد کنید. حرکت باید آرام و یکنواخت باشد و به طرف بالا پیش برود تا سرانجام به آخر ران برسد. بعد به طرف زانو برگردید. این حرکت را دوبار تکرار کنید.

انگشتهای دست خود را مطابق شکل 84 کمی خم کنید و با هر دو دست به همین حالت پشت ران را ماساژ دهید. برای این حرکت فقط از سر انگشتها باید استفاده کنید و کار را با سرعت و فشار انجام دهید و بعد پایان پا بیایید.

بکوشید هر دو طرف را همزمان و یکنواخت ماساژ دهید. برای این کار از بالا به پایین دستها را به حرکت در آورید و نباید حرکت را در جهت مخالف انجام دهید. وقتی یکبار این حرکت را از ران تا قوزک انجام دادید، بار دیگر دستها را در جای اول قرار دهید و این عمل را تکرار کنید.

کار را با بلند و خم کردن پا به طرف باسن تمام می کنیم. چند بار به آرامی پا را بالا می بریم، به طوریکه کف پا به طرف باسن قرار گیرد. بعد پارا روی میز می گذاریم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۶ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: