حرکات کمر را به ترتیب زیر انجام دهید :

دستها را در بالاترین قسمت پشت، در دو طرف ستون فقرات بگذارید، طوری که نوک انگشتها به طرف هم باشند. اکنون دستهای خود را به طرف پایین پشت با فشار سر دهید. در خط کمر، شیار کوچکی در دو طرف ستون مهره ها حس می کنید، آن را با نوک انگشتها فشار دهید. در انتهای ستون فقرات دستها را از هم جدا کنید و به طرف باسن، و بعد به طرف خارج از بدن ببرید.

بعد دستها را با فشار شدیدی، طوری که ماساژ گیرنده را تکان بدهد، به طرف شانه ها بالا ببرید. پیش از رسیدن به بازوها، به طرف بالای پشت پیش بروید و دوباره انگشتها را به طرف ستون مهره ها برگردانید. این حرکت را دوبار تکرار کنید.

اکنون در کنار یا پایین پای ماساژ گیرنده قرار گیرید. دست راست خود را در قسمت پایین پشت، درست زیر ستون فقرات بگذارید. انگشتها در خط کمر و به طرف بالا قرار گیرند. بعد، کف دست چپ را روی دست راست بگذارید و با دو دست دایره هایی اطراف استخوان باسن بزنید در خط کمر پیش بروید تا به میز (یا زمین) برسید. این عمل را چند بار تکرار کنید. برای انجام این حرکت، از فشار بیشتری استفاده کنید. بعد همین کار را با طرف دیگر ستون فقرات انجام دهید.

با شست دستها روی قسمتهای پایینتر پشت کار کنید. به کمک برآمدگی شستها حرکات کوتاه و سریعی روی این قسمت انجام دهید و تا زیر خط کمر پیش بروید.

این حرکت، روی ستون فقرات انجام می شود. در طرف چپ ماساژ گیرنده قرار گیرید و دست راست خود را روی ستون فقرات بگذارید و دست چپ را روی دست راست طوری قرار دهید که نوک انگشتهای این دست به طرف میز باشد. اکنون دستها را به آرامی به طرف بالا سر دهید و فشار مختصری وارد کنید. وقتی به گردن رسیدید به همان ترتیب به طرف پایین برگردید. دست راست خود را کمی بلند کنید و با دو انگشت اشاره و دومی، ستون فقرات را تا انتها ماساژ دهید. در حد فاصل مهره ها کمی فشار وارد کنید و بعد تا پایین باسن پیش بروید. دو یا سه بار این حرکت را تکرار کنید.

اکنون قسمت بالای گردن را ماساژ دهید. دو طرف گردن را با شست و انگشتها بگیرید و خوب ماساژ دهید.

دست ماساژ گیرنده را عقب ببرید. بعد انگشتهای دست چپ خود را چندین با در قسمتهای بالا، ستون فقرات و پایین، جلو و عقب ببریدو با فشار ماساژ دهید. بعد با سر انگشتها به طور دورانی این قسمتها را ماساژ دهید. استخوان کتف را با فشار ماساژ دهید، طوری که پوست روی استخوان حرکت کند. چند بار به راست و به چپ بروید. همین حرکات را با طرف دیگر تکرار کنید.

بالای سر ماساژ گیرنده قرار گیرید و از شستهای خود برای ماساژ استفاده کنید. شستها را کوتاه و سریع حرکت دهید از خط شانه و ستون فقرات دور باشید.

دست راست خود را روی شانه راست و دست چپ را روی شانه چپ بگذارید. انگشتها به طرف میز (زمین) باشد. اکنون دستها را به طرف هم بکشید. وقتی دستها به هم رسیدند، هر دست را 180 درجه در اطراف خود به نوسان در آورید، در حالیکه انگشتها در خلاف جهت هم باشند. هر دو دست را همزمان حرکت دهید. دست چپ به طرف راست و دست راست به طرف چپ حرکت کند.

دستها را به طور افقی روی پشت حرکت دهید، از بالای شروع کنید و به طرف پایین پیش بروید، دوباره به بالا برگردید. انگشت اشاره و دومی را روی ستون فقرات در ناحیه گردن قراردهید. به کمک سر انگشتان بسیار

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: