اگر ماساژ دهنده و ماساژ گیرنده ندارید، خود باید هر دو نقش را اجرا کنید! به این شکل که ماساژ دهنده خود باشید. درست است که کار چندانی آسانی نخواهد بود و به دلیل در دسترس نبودن خیلی از نقاط بدن و نیز نداشتن نیروی کافی، ماساژ به طور کامل و موثر انجام نخواهد شد، اما هنگام خستگی یا احساس کرخی می تواند به سرحالی و بیداری بدن کمک کند. از محاسن دیگر خود ماساژ دادن این است که می توانید در اناتومی هم به پیشرفتهای قابل توجهی برسید(!) و جای استخوانها و ماهیچه ها و اثر فشار کم و زیاد بر هریک را تجربه کنید.

بهترین تکنیک برای کسانی که خود را ماساژ می دهند، مشت و مال دادن و فشردن است. فشار کم با انگشتان و ضریب گرفتن روی بدن خیلی موثر است. استفاده از روغن الزامی نیست و در واقع بی فایده است. بیشتر حرکات ماساژ قابل اجرا نیست، چون نیروی کافی وجود ندارد.

برای این کار قاعده و قانون خاصی وجود ندارد و بیشتر تجربی است، اما توجه به چند نکته ضروری است: صورت و پوست سر : ماساژ صورت و سر را نشسته پا خوابیده می توانید انجام دهید، اما برای ماساژ صورت نشستن و برای ماساژ پوست سر خوابیدن اثر بهتری دارد.

در ماساژ صورت از همه انگشتها کمک بگیرید و تا حد امکان از دستورهایی که در مورد ماساژ صورت داده شده است استفاده کنید. برای ماساژ پوست سر دراز بکشید و مطابق شکل 99 با انگشتها ناحیه پیشانی و سر را ماساژ دهید.

گردن و قسمت بالای پشت: مطابق شکل 100، به پشت بخوابید. با تمام نیروف با انگشتان به دو طرف مهره های پشت فشار آورید. ماساژ را از نقطه یی که در دسترشان است آغاز کنید و هر بار با فشاری که وارد می کنید، انگشتها را کمی تکان دهید و در جای دیگر پشت همین کار را انجام دهید. کم کم به طرف شانه ها پیش بروید. پس در این قسمت، ماساژ از ستون فقرات آغاز می شود و به طرف شانه ها ادامه می یابد.

در حرکت بعدی روی صندلی بنشیند، سر خود را به طرف جلو خم و شل کنید، بعد مطابق شکل 101 درست زیر کاسه سر را با انگشتهایتان فشار دهید، پس از آن سر خود را راست کنید، یک بازو و یک شانه را تا حد امکان شل کنید و با دست دیگر بالای شانه را محکم فشار دهید. انگشتهایتان را همانطور که فشار می دهید به حرکت در آورید. به آرامی تمام قسمت شانه را ماساژ دهید. از شانه کار را آغاز کنید و به طرف ستون فقرات تا جایی که دستتان می رسد، پیش بروید..

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: