برای اندازه گیری دید در فرانسه معمولاً از تابلوی چاپی «مونوپر» استفاده می شود. این تابلو روی مقوایی درده خط به اندازه های مختلف چاپ شده است. خط اول باید در فاصله 5 متری دیده شود. آخرین خط که بزرگترین آنها نیز می باشد باید در فاصله 50 متری قابل رویت باشد. چشمی که در فاصله 5 متری قرار می گیرد و تنها می تواند خط آخر را بخواند، بینایی ان فقط 1/10 می باشد. و چشمی که سه یا چهار خط آخر را در این فاصله تشخیص دهد، دید آن 3/10 یا 4/10 می باشد.

تابلو باید کاملاً روشن بوده و شخص در فاصله 5 متری آن قرار گیرد. هر چشم را به طور جداگانه با گذاشتن چشم بند روی چشم دیگر آزمایش می کنند. اگر کسی دید چشمش طبیعی باشد، باید بتواند تمام تابلو را بخواند.

با استفاده از این تابلو هرکس می تواند دید خود را اندازه گیری کند و پیشرفتهای خود را با به کار بردن درمانهای بهداشتی اندازه گیری و بررسی کند. البته همیشه باید از روشنایی استفاده کرد، زیرا هرچه نور بیشتر باشد، بهتر می گردد (انقباض مردمک)

برای کسانی که نمی توانند بخوانند، یا افراد عقب مانده ذهنی و کودکان، کافی است تابلو را به آنها نشان داده و یک سری حروف که مانند حروف موجود در تابلو باشد در اختیار آنها قرار دهید. در این حالت شخص باید حروفی را که در تابلو می بیند انتخاب کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: