هرگز در طول تمرینها عینک نزنید، چشمها را تا حد امکان در جهتهای ذکر شده در تمرین حرکت دهید و حتی کمی فشار بیاورید.

عادت کنید که چشمان خود را روی اجسام بسیار دور یا بسیار دور یا بسیار نزدیک تطابق دهید.

هر بار برنامه را با حرکات ساده، آهسته که به تدریج مشکلتر و سریعتر و طولانیتر می شود آغاز کنید.

تا مرز خستگی شدید پیش نروید و به محض ظهور خستگی پالمینک و تمدد اعصاب عمومی را عملی سازید.

در جریان تمرینها به طور مرتب مژه بزنید (3 تا 4 بار در هر ثانیه)

بین دو تمرین مداوم، انجام چند تمرین پالمینگ اجازه خواهد داد تا بدون تلاش و اتقباض تمرکز بهتری به دست آید.

اگر تمرینی به نظر مشکلتر و یا سختتر می آید، نشاندهنده آن است که از سایر تمرینها مفیدتر بوده و دقت کنید که آنرا با موفقیت انجام دهید.

نزدیک بینها بهتر است چشم خود را روی اجسام دور و دوربینها روی اجسام تا حد امکان نزدیک تطابق دهند.

تمرینها را تغییر دهید و از انجام یک عمل مشابه پرهیز کنید. ولی همان تمرین را چندین مرحله، تا زمانی که ساده باشد و بدون فشار انجام گیرد عملی کنید. پس از آن به تمرین دیگری بپردازید.

چشمی را که ضعفیتر است. بیشتر به کار بگیرد و در این حالت چشم دیگر را بپوشانید.

سه گروه عضله ها باید به کار برده شوند.

- عضله های خارجی، که کره چشم را به حرکت در می آورد و بعضی اوقات در عمل تطابق نیز شرکت می کنند. - عضله های داخلی که عنبیه و عدسی را کنترل می کنند. - عضله های پلکها و صورت (برای حفاظت از چشمها و اینکه فعالیت آنها جریان خون را در اطراف چشم بهتر می کند)

آزمایش جهت کنترل

در اینجا تمرینی را که اجازه می دهد تا عضله هایی را که منقبض و خسته شده اند مشخص نماییم، به شما معرفی می کنیم. هریک از این تمرینها را 6 بار انجام دهید:

- چشمها را از راست به چپ و سپس از چپ به راست بچرخانید.

- چشمها را از بالا به پایین حرکت دهید. سپس به چپ در بالا و راست در پایین، چپ در پایین و راست در بالا نگاه کنید (در طول این تمرینها، سرباید بی حرکت باقی بماند).

هربار کمی بیشتر در این حرکات به چشم فشار بیاورید. براساس خستگی به وجود آمده در طول یک یا چند تا از این تمرینها با تصویر عضله های خارجی می توان دریافت که کدامیک از عضله ها بیشتر دردناک بوده و در نتیجه بیش از بقیه خسته است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: