دستورالعمل اول : بالانس طولانی که به آن بالانس گردشی یا دورانی نیز می گویند.

سرپا ایستاده، پاها را 15 تا 20 سانتیمتر از یکدیگر باز کنید. بالا تنه را به سمت راست و برعکس بچرخانید. پاشنه پای چپ را بلند کنید. که زانوی چپ کمی خم باشد.

سر، چشمها و بازوان نیز به صورتی که حرکت ناگهانی انجام نشود، ضمن آرام بودن، حرکت کلی بدن را دنبال کند.

سپس پاشنه پای چپ را روی زمین بگذارید و بالا تنه را ضمن بلند کردن پاشنه پای راست به سمت چپ بگردانید.

حرکت کلی گردش بالا تنه باید حدود 180 درجه باشد.

به نظر می رسد که اجسام روبه رو در یک حرکت مخالف در حال جا به جا شدن هستند. نگاه خود را روی آنها ثابت نکنید و بگذارید نگاه روی آنها بلغزد. هر رفت را بین 2 تا 3 ثانیه ضمن مژه زدن در آخر عمل انجام دهید، بعضی افراد که در طول بالانس ساده دچار اشکال شده یا به سختی آرامش پیدا می کنند. در این تمرین حال بهتری خواهند داشت.

تذکر : در طول عمل بالانس طولانی می توان یک انگشت را در برابر چشمها و در فاصله، 15 تا 20سانتیمتری قرار داد. این انگشت حرکت کلی بدن را تعقیب می کند. با تطبیق دادن نگاه روی انگشت (بدون فراموش کردن عمل مژه زدن) به نظر می رسد که اجسام خارجی حرکتی معکوس را دنبال می کنند.

چشمها را ببندید، چیزهایی را که دیده اید به خاطر بیاورید (در حین اینکه بدن خود را در به حالت منحنی حرکت می دهید) هنگامی که به آن انگشت فکر می کنید اجسام در تخیل بسیار سریعتر حرکت خواهند کرد.

دستورالعمل دوم : بالانس سر در حالت نشسته: ایم تمرین برای افراد بستری و یا کسانی که نمی توانند سرپا بایستند بسیار مفید است.

در حالت نشسته و راحت یک مداد را در 10 تا 15 سانتیمتری جلوی چشم خود بگیرید. سر را به آرامی از یک شانه به شانه دیگر حرکت دهید (هررفت 2 تا 3 ثانیه طول بکشد) چشمها در برابر مداد می روند و می آیند، بدون اینکه به آن خیره شوند. ضمناً به طور منظم مژه بزنید.

پس از چند لحظه باید اینطور به نظر بیاید که مداد در حال جا به جا شدن در جهت معکوس حرکت سر است. این مسئله نشانه خوبی از آرامش است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: