در اینجا یک تمرین دیگر از قول پرایس که نتایج بسیار مفیدی در جهت بهبود دید لکه ای به دست می دهد معرفی می کنیم. وسایل مورد نیاز : یک مداد و یک تکه کاغذ سفید.

یک دایره رسم کنید (مثلاً به کمک یک سکه) و داخل دایره را با نقطه چین پر کنید.

چشمهایی که بسیار ضعیف هستند، می توانند با چند نقطه چین بزرگ شروع کنند. پرایس می نویسد : «من افرادی را دیدم که فقط با یک خط بزرگ در وسط دایره شروع کردند، زیرا دید آنها بسیار ضعیف بود، ولی به تدریج ضمن بهبود در دید، آنها توانستند خطوط دیگری به آن اضافه کنند. بعضی دیگر از افراد با 20 یا 50 و یا 100 نقطه آغاز کردند. هدف پوشاندن سطح داخلی دایره به وسیله خطوط ریز هرچه بیشتر است»

در یک دایره به قطر 15 میلیمتر صدها خط ریز را می توان جای داد. این تمرین را باید با دقت و پشتکار زیاد انجام داد، زیرا پیشرفت شخص در اوایل تمرین به نظر کند می آید. توصیه می شود که با هرچشم جداگانه و سپس با هر دو چشم در آن واحد شروع کنند. به عنوان مثال : 10 نقطه با یک چشم، 10 نقطه با دیگری و 10 نقطه با هر دو چشم و الی آخر. چشمی را ضعیف است بیشتر تمرین دهید.

مرتباً مژه بزنید. و سفیدیها را هر چند گاه یک بار نگاه کنید.

درطول روز بیشتر تمرین کنید. ضمناً به طور کلی سعی کنید تا دقت خود را افزایش دهید. مثلاً به جزئیات یک گل توجه کنید تا یک شاخه بزرگ نامشخص.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: