تمرین تداخل تصاویر و همگرایی خصوصاً برای افراد لوچ: در اینجا چند تمرین را که به تقویت عمل تطابق عمل تطابق یک چشمی و تداخل تصاویر کمک می کند توضیح می دهیم. این تمرینها برای همه و خصوصاً کسانی که مبتلا به لوچی هستند مفید و سودمند است.

بین چشم و وسط یک صفحه چاپی یک خط کش به عرض یک انگشت به صورت افقی قراردهید. این خط کش تقریباً در نیمه فاصله میان چشم و تصویر قرار می گیرد. به صورتی که تقریباً نصف سمت چپ صفحه را برای چشم راست و نصف سمت راست صفحه را برای چشم چپ در نظر می گیریم . فقط یک بخش مرکزی به وسیله دو چشم دیده می شود.

خواندن به این طریق، چشمها را وادار می کند که بر مانعی که خط کش در میدان دید ایجاد می کند فائق شوند.

تمرین برای تطابق یک دیدی. یک ورقه 15× 10 سانتیمتری به رنگ تیره و چند توپ (به اندازه توپهای بیلیارد) با رنگهای مختلف، روی صندلی، پشت یک میز راحت بنشینید و سه عدد توپ را با فاصله های 5 سانتیمتری رو به روی خود در فاصله 40 سانتیمتری قرار دهید. ورقه را به صورت عمودی نگهداشته روی بینی و وسط پیشانی بچسبانید. به صورتی که عمود برخطی که دو چشم را به یکدیگر متصل می کند باشد.فاصله را طوری تنظیم کنید که چشم چپ (چشم راست بسته) فقط دو توپ را در چپ و چشم راست (چشم چپ بسته) دو توپ را در سمت راست ببیند. برای شخصی که دارای معمولی است، هنگامی که دو چشم را باز کند، هر سه توپ را می بیند، اما در حقیقت توپ وسط را با دو چشم می بیند. کسی که لوچ باشد، به صورت غیرواقعی 4 توپ به جای 3 توپ می بیند، به صورتی که توپ وسط را 2 بار می بیند.

به وسیله تمرینهای متناوب تکراری و تغییرات مداوم رنگهای توپها، چشمها عادت می کنند که به طور هماهنگ عمل تطابق را انجام دهند، که در نتیجه دید واحد بهتری در مرحله اول به صورت موقت و سپس دائمی به دست خواهد آمد. دید رنگها نیز بسیار بهبود می یابد .

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: