مطالعه به عنوان عامل اصلی کار بیش از حد چشمی محسوب می شود، به ویژه در شرایطی که نور کافی نباشد. اما در حقیقت، مطالعه صحیح یکی از بهترین روشها برای فعال و سالم و نگهداشتن چشمها محسوب می شود. این مسئله با هر مدت زمانی، به شرطی که چشمها در طول مطالعه انقباض نداشته باشند، هرگز برای چشم مضر نیست. مطالعه چشمها را فرسوده نمی کند و برعکس از آنها محافظت می نماید.

کسانی که دارای دید طبیعی هستند، می توانند بدون اشکال و ناراحتی در هر نوری ( از نور آفتاب گرفته تا روشنایی ماه) چیزی را بخوانند. ولی کسانی که دید آنها دچار نقص باشد. به ویژه افرادی که عینک می زنند دچار عادتهای غلطی می شوند که باعث می شود چشمها به سرعت خسته شوند. در طول مطالعه کافی است که چشم حرکت لازم را برای درک یک رشته حرفهای چاپی انجام دهد. در حین یک مطالعه هوشیارانه این عمل می تواند هزاران بار در روز تکرار شود. امکان بسیار زیادی وجود داردکه چشم به دلیل تمرین نکردن در این جهت به صورت تدریجی توانایی انجام این حرکات را به مقدار زیاد که به آنها عادت ندارد از دست بدهد.

از مشاهدات دیگر می توان پی برد که عضله هایی که چشم را از چپ به راست و یا از راست به چپ برای دنبال نمودن خطوط به حرکت در می آورند بسیار بیشتر کار می کنند تا دیگر عضله ها. در این صورت یک نوع عدم تعادل در پیشرفت و خستگی عضله های مختلف چشم به علت پیچیدگی کره چشم به وجود می آید. نتیجه این امر، انجام تطابق به صورت ناقص می باشد. مطالعه به تدریج مشکلتر و خسته کننده تر می شود و به همین شکل تمام فعالیتهای بدنی سخت و مشکل می شوند.

مطالعه (بدون عینک) که هرروز برای مدتی کافی به طور صحیح انجام گیرد، یکی از بهترین تمرینها برای سلامتی چشمها است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: