به راحتی بنشینید. سرنیز کاملاً آزاد باشد، دو یا سه بار نفس عمیق بکشید. برای چند دقیقه عمل پالمینگ را انجام دهید. یک کتاب با یک روزنامه را برداشته و در فاصله ای که حرفها به بهترین وجه ممکن (بدون عینک) خوانده شوند، آنرا مطالعه کنید (برای افراد نزدیک بین 15 تا 30 سانتیمتر و برای افراد دوربین بیش از 50 سانتیمتر).

برای کسانی که به نزدیک بینی حاد مبتلا هستند، بهتر است هربار یک چشم را ببندید(بدون فشارآوردن) فاصله مطالعه می تواند به نقطه ای کاهش یابد که همگرایی دو محوربینایی چشمها به سختی عملی باشد.

از سوی دیگر، هنگامی که یک چشم از چشم دیگر ضعیفتر باشد، چشم ضعیفتر باید به مدت بیشتری تمرین داده شود. در این حالت چشم قویتر را بپوشانید.

نصف یک صفحه یا یک صفحه کامل یا چند خط یا یک خط و یا حتی چند کلمه (برحسب وضعیت بینایی) را تا لحظه ای که کمی خستگی احساس شود بخوانید.

در این حالت چشمها را به مدت چند ثانیه بسته و دوباره آغاز کنید. در طول مطالعه به طور منظم مژه بزنید، اگر نیازی احساس می کنید، عمل پالمینگ را نیز در حین تمرین و پس از آن انجام دهید.

کم کم مطالعه راحت تر و مدت ان بیشتر می شود. تا جایی که بدون عینک و یا وسیله ای دیگر ساعتها می توان مطالعه نمود. سعی کنید چشمک نزده و پلکها را منقبض نکنید. باید بدون فشار به عضله های گردن و به شکل طبیعی مطالعه کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: