درک وجود اجسام

قبلاً نیز گفته ایم که ذهن و روان شخص در دید نسبت به سایر عوامل از اهمیت خاصی برخوردار است. تشخیص و ادراک تصاویر کاری مهمتر از عمل حسی درک شبکیه است. ما فقط چیزهایی را که مایلیم ببینیم، آگاهانه یا ناآگاهانه می بینیم. به تعبیر دیگر، فقط یک قسمت از چیزی که می بینیم از خارج می آید و بقیه در خود ما وجود دارد و تجربیات گذشته اساس جهت تعبیر و ادراک ما را تشکیل می دهند.

معمولاً ما با یک «چشم تازه» بیش از یک کودک نمی بینیم. ما واقعیتی را که نگاه می کنیم، ناخودآگاه و بدون اختیار تغییر می دهیم. بنابراین ما باید دوباره یاد بگیریم که چیزها را همانطور که هستند به شکل ابتدایی، ساده و به طور کودکانه بنگریم. سعی کنیم خود را از گرایش به فکر کردن یا نگاه کردن به چیزی که با آن آشنایی داریم رها سازیم و اصل و واقعیت هرچیز را ببینیم.

بنابراین در اینجا توجه، تخیل، و قضاوت دخالت دارند. در همان حال ما عواملی برای راحت بودن و آرامش پیدا می کنیم و به خاطر همین مسئله است که تمرینهایی را که برایتان توضیح خواهیم داد برای سلامتی چشمها و بهبود دید، تقویت حس درک اجسام خارجی، توجه، قضاوت و تخیل سودمند می دانیم. این تمرینها همچنین برای پرورش دید لکه ای نیز مفیدند. اولین سری تصویرها تنها در دو بعد تفسیر می شوند (طول و عرض) چیزی که به ویژه در این مسئله غیرعادی است، به وسیله تضاد بین خطوط زاویه- جهت مشخص شده است.

سری دوم، جهت نگاه استروئوسکوپی یا سومین بعد (عمق) را برای تفسیر و تعبیر مطرح می کنند. در این تصویرها باید جهت نمای مربوط به دید مشترک تشخیص داده شود.

تشخیص اینکه مشکلاتی در سرراه «تطابق متغیر» وجود دارد، حتی زمانی که می دانیم چیزی که در حال دیدن آن هستیم یک خطای دید می باشد، جالب و سرگرم کننده است.

امکان موفقیت در این «تطابق تغییری یا متغیر» با تمرین بیشتر می شود. اگر توصیه های داده شده در ارتباط با آرامش و تمدد در همان حال دنبال شود، نتایج جالب و دراز مدتی به دست می آیند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: