در خانم ها مقدار هموسیستئین خون بین 13-3 میکرومول در لیتر قابل قبول و بالاتر از 13 خطرناک می باشد (3-13 mic mol/lit) و در آقایان مقدار هموسیستئین خون بین 15-5 میکرومول در لیتر قابل قبول و بالاتر از 15 نباید باشد (5-15 mic mol/lit)

ج) فیبرینوژن :

فیبرینوژن یک قسمت از سیستم انعقادی خون است. اگر مکانیسم آرتریواسکلروز (تنگی عروق) و تشکیل پلاک ها را در نظر بگیریم مشاهده می کنیم که اختلالات فیبرینوژن می تواند به شکل ترومبوز کمک کند ترومبوز لخته خونی متصل به پلاک ها است که می تواند به علت جریان خون، از محل خود کنده شده و به جریان افتاده و در عروق کوچک تر، گیر کرده و باعث انسداد شود و در نتیجه خطرات انسداد عروق و سکته را به دنبال داشته باشد.

با بررسی زمان انعقاد در خون می توان به فعالیت و عمل فاکتورهای انعقاد در خون پی برد، خصوصاً افرادی که یک مرتبه سکته که یک مرتبه سکته کرده اند بایستی مرتباً خونشان آزمایش و کنترل شود و در صورت افزایش سطح فیبرینوژن، سریع اقدامات لازم انجام شود. مقدار طبیعی فیبرینوژن در خون بین اعداد 450-200 میلی گرم در دسی لیتر است و از 450 نباید تجاوز کند.

د) آلبومین سرم :

کمبود آلبومین در پلاسمای سرم یک ریسک فاکتور (فاکتور یا عامل احتمالی) ایجاد آرتریواسکلروز است. آلبومین یک پروتئین انتقالی است که مولکول حمل می کند و نقش بسیار مهمی در انتقال آب در خون را دارد و در حدود 62-52% از مقدار پروتئین های پلاسمای خون را آلبومین تشکیل می دهد. آزمایشات و تحقیقات علمی نشان می دهد که در افراد 64 تا 84 ساله مقدار این پروتئین یعنی آلبومین در پلاسمای خون کاهش پیدا می کند که خود می تواند عاملی برای ایجاد امراض قلبی- عروقی باشد.

مقدار طبیعی آلبومین سرم در خانم ها و آقایان 35 گرم در هر لیتر تا 52 گرم در لیتر است و کاهش آن از این مقدار (یعنی 35 گرم در لیتر) خصوصاً در افراد با سنین بالا خطرناک است.

آیا مقدار هموسیستئین در خون برحسب جنسیت متفاوت است ؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: